כלי נגישות

צילום: טל אידן, מעבדת פרופ׳ מיכה אילן, אוניברסיטת תל אביב.

מערכות אקולוגיות בסיכון

ישראל התברכה במגוון אקולוגי ונופי אדיר.
המערכות האקולוגיות השונות מהוות פסיפס של עולמות טבע ייחודיים, שיחד מרכיבים את המגוון הביולוגי הישראלי.
ישראל מחויבת לשמר לפחות 17% משטח כל מערכת אקולוגית עד שנת 2020. חלק מהמערכות האקולוגיות מיוצגות בצורה טובה בתוך שמורות טבע מוכרזות, אך חלק מהמערכות האקולוגיות מיוצגות בצורה דלה בשמורות הטבע, ולכן עתידן מצוי בסכנה.
הסיכון למערכות אקולוגיות אלה מחייב אותנו לנקוט בשני מהלכים: האחד, לקדם את חלקן כשמורות טבע מוכרזות, והשני – לפעול להגנה עליהן גם מחוץ לתחומי שמורות הטבע.
שומרים על הטבע הישראלי