כלי נגישות

צילום: טל אידן, מעבדת פרופ׳ מיכה אילן, אוניברסיטת תל אביב.

מערכות אקולוגיות בסיכון

ישראל התברכה במגוון אקולוגי ונופי אדיר. מערכות אקולוגיות שונות מהוות פסיפס של עולמות טבע ייחודיים, שיחד מרכיבים את המגוון הביולוגי הישראלי.

ישראל מחויבת לשמר לפחות 17% משטח כל מערכת אקולוגית עד שנת 2020. חלק מהמערכות האקולוגיות מיוצגות בצורה טובה בתוך שמורות טבע מוכרזות, אך חלק מהמערכות האקולוגיות מיוצגות בצורה דלה בשמורות הטבע, ולכן עתידן מצוי בסכנה. חלק מאותן מערכות אקולוגיות נמצאות בסיכון גבוה יותר מאחרות.

הסיכון על מערכות אקולוגיות אלה מחייב אותנו לנקוט בשני מהלכים: האחד, לקדם את חלקן כשמורות טבע מוכרזות, והשני – לפעול להגנה עליהן גם מחוץ לתחומי שמורות הטבע.

 

דבורי בר