כלי נגישות

סקטורים

לא חייבים להמציא מחדש את הגלגל…
כדי לשפר את הקשר בין החברה שלך לבין הטבע, ניתן  לאמץ פרוטוקולים והנחיות שכבר נבחנו בחברה אחרת מאותו סקטור.
הכנסו כדי לגלות מה חברות מובילות בסקטור עושות בתחום המגוון הביולוגי.

תיירות

עולם התיירות מתבסס בחלקו הגדול על הטבע הסובב אותו והמגוון הביולוגי המתקיים בתוכו.
לפיכך עולם התיירות נמצא בצומת דרכים תמידי הנע בין פיתוח המאפשר קליטת קהל התואמת את היעדים הכלכליים ומאידך שמירה על הטבע הסובב אותו, המהווה גורם משיכה עיקרי עבור קהלי היעד השונים.

לתיירות פוטנציאל השפעה משמעותי על המגוון הביולוגי: עומס מבקרים המחייב פיתוח תשתיות קולטות קהל ושבילים, מפגעי רעש המשפיעים על חיות הבר, פסולת אורגנית המהווה מקור מזון זמין עבור חיות מתפרצות כדוגמת תנים, שועלים ועורבים הפוגעים בחיות הבר, זליגת תאורה לאזורים אשר אינם מיועדים להארה, הגורמת לשיבוש בתפקוד המערכות האקולוגיות, לפגיעה בחווית שמי הלילה, ובבריאות האדם.

כמו כן, חוסר מודעות עלולה להוביל להפצה מואצת של מינים פולשים בשטחים הפתוחים. מינים אלה מתרבים על חשבון מינים מקומיים, ובכך מפרים את האיזון האקולוגי.
מאידך, תיירות המשתלבת בסביבתה ופועלת לשמירה על הטבע תוך קליטת קהל המתחשבת בצרכי המערכות האקולוגיות, היא תיירות אקולוגית בת קיימאתיירות ממותגת המושכת אליה קהל איכותי ומפולח, תוך שימור מוקד המשיכה הטבעי לאורך שנים.

מה אפשר לעשות?

תכנית ניהול סביבתית לאתר תיירות היא תכנון מושכל של האתר ואופן קליטת הקהל בו, תוך שימור המגוון הביולוגי הנמצא באתר וסמוך אליו. שילוב מוקדי המשיכה הטבעיים של  האתר בתכנית קליטת הקהל, המיתוג והשיווק של האתר (לרבות תצפית בחיות וצמחים, תופעות אקולוגיות מעניינות, חווית תצפית שמי הלילה החשוכים ועוד) מגוונים ומעצימים את הייחוד של האתר ואת כוח המשיכה שלו למבקרים.

בימים אלו פארק תמנע, הממוקם בנוף ייחודי של תופעות גיאולוגיות ומערכת אקולוגית מדברית, עורך פרויקט ראשון מסוגו: בניית תכנית לניהול סביבתי עבור הפארק. הפרויקט כולל ניהול מושכל של הפארק בהיבטי תאורה, פסולת, מינים פולשים, פיתוח עתידי ושילוב המגוון הביולוגי בתכניות קליטת הקהל של האתר. כל זאת במטרה לצמצם את הפגיעה במרקם החיים העדין של בית גידול זה המהווה גורם משיכה תיירותי מחד ולאפשר המשך פעילות כלכלית פורחת מאידך.

 

 

חרדונים ועסקים – גישות לצמצום המדרך האקולוגי של פארק תמנע | רועי טלבי

 

טבע ועסקים 2019 | פארק תמנע: מיתוג מבוסס תכנית ניהול סביבתית | איתי שני

איך מתמודדות חברות פעילות עם האתגר?