כלי נגישות

מחצבות הנסון

ביעור צמחים פולשים ממחצבות על מנת לצמצם את הפצתם אל הטבע ביחד עם חומרי החציבה

מחצבות מייצרות חומרי חציבה לתשתיות, ומשנעות אותם לעיתים אל פרויקטים המצויים בשטחים פתוחים רגישים. צמחים פולשים המצויים במחצבות מפיצים זרעים לתוך חומר החציבה ומשם מגיעים הזרעים אל הטבע, נובטים ומסבים נזקים אקולוגיים קשים בשטחים הפתוחים.

בעקבות פניה של החברה להגנת הטבע, ובהנחייתה המקצועית, נרתמה חברת הנסון לאתגר, ומטפלת כיום ב-3 מחצבות פעילות (חנתון, רבה ומגדל צדק) בביעור צמחים פולשים – על מנת למנוע הפצתם עם חומר החציבה.

קיקיון מצוי, צמח פולש הנמצא במחצבה

קיקיון מצוי, צמח פולש הנמצא במחצבה | צילום: אלון רוטשילד

מחצבות הנסון משקיעה במשאבים

החברה משקיעה בנושא משאבים לטיפול באמצעות קבלנים מקצועיים, ובהובלה של מנהלי המחצבות, מנהלי המרחבים, ומנהל הנכסים, בטיחות ואיכות הסביבה של החברה.

הפעילות המקצועית בתחום הצמחים הפולשים הביאה להרחבת שיתוף הפעולה, וכיום מתקיימת פעילות לשיקום בתי גידול בהנחייה אקולוגית מטעם החברה להגנת הטבע, בשני אתרים: שטח בתה סמוך למחצבת מגדל צדק, בשיתוף פעולה עם ילדי הישוב אלעד, ועובדי המחצבה, ושטח יער סמוך למחצבת חנתון, בשיתוף פעולה עם ילדי הישוב ביר אל מכסור, ועובדי המחצבה.

קידום פעילות מול החברה להגנת הטבע

החברה להגנת הטבע מקדמת בימים אלה קוד אקולוגי לאגרגטים נקיים, מול כל סקטור המחצבות והתשתיות. במסגרת הקוד, אנו קוראים למחצבות למפות את הצמחים הפולשים במחצבה, ולטפל בהם לפי תכנית עבודה סדורה. מהלך זה יאפשר למחצבות לשווק אגרגטים נקיים מזרעי צמחים פולשים, ובכך למנוע הפצתם אל הטבע, וגם חיסכון בכסף ובנזקים לתשתיות חדשות.

שיתוף הפעולה בין החברה להגנת הטבע לבין חברת 'הנסון' ממשיך לשאת פירות; לאחר ש'הנסון', מיצרניות המלט הגדולות בעולם, פרצה דרך בשנה האחרונה בכל הקשור לטיפול במינים פולשים בכל המחצבות שלה בישראל, תאבונה גדל והיעד הבא – אימוץ אתרי טבע.

מה הכוונה באימוץ אתר טבע? הירתמות קהילתית או אחרת, במסגרתה קבוצת אנשים מבצעת סדרה של פעולות באתר טבע נבחר, זאת על מנת לשפרו את מצבו האקולוגי. דוגמה אחת לכך היא פרויקט אימוץ בריכות החורף, בו נעשות פעולות להגברת מודעות הקהילות החיות בסמוך לבריכות החורף לאופיין המיוחד של הבריכות, וכמובן שבשטח תושבי הקהילה מסייעים לשיקום, שימור וטיפוח אתרי טבע אלו.

עובדי מחצבת נחשונים של החברה הדריכו ילדים מבית ספר ביישוב אלעד בנושא בעלי החיים והצמחים של הבתה (שטח טבעי המתאפיין בעשבים ושיחים נמוכים), השוכנת בין המחצבה לבין אלעד; ההדרכה היא צעד נוסף כחלק מפרויקט שיקום השטח במקום, שכלל גם שזרוע של פרחי בר, שילוט והכשרת שביל הליכה בשטח בתה.

לסקטור מחצבות
טבע ועסקים 2017 | מחצבות הנסון: ממזעור מפגעים להעצמה קהילתית | אבנר וייס