כלי נגישות

צילום: זוהר ינאי

ארגז כלים לעסק שומר טבע

ארגז הכלים שלנו מציע לך פתרונות מעשיים לתכנון, עיצוב, ניהול ותחזוקה של פעילויות החברה, בהיבטים המשפיעים על המגוון הביולוגי. יישום ארגז הכלים יקטין את טביעת הרגל האקולוגית של החברה.

גינון אקולוגי


מהו גינון אקולוגי?

גינון אקולוגי הוא גינון חסכוני המתחשב בתנאי הסביבה הטבעיים. הוא מתבסס על צמחי בר שעברו אבולוציה ארוכת שנים עם סביבתם ומותאמים לתנאי האקלים והקרקע של השטח המגונן. חיות בר כגון חרקים, ציפורים ויונקים קטנים עברו בתורם קואבולוציה עם צמחי הבר ויכולים לנצל את הפרחים והפירות, לטרוף את מזיקי הצמח ולהשתמש בו כמקום מחיה וקינון.

מהן תועלות השימוש בגינון האקולוגי?

חסכון במשאבים:

א. חסכון במיםצמחי בר המותאמים לאקלים המקומי זקוקים להשקיית עזר
     דלילה ביותר. צריכת המים יכולה להגיע לכדי 50% מצריכת המים בהשוואה לרבים
     ממיני התרבות.
ב. חסכון במשאבי כסף וכוח אדםצמחי בר רב שנתיים אינם דורשים החלפה דו או
    תלת שנתית כצמחיה עונתית.
ג. תכנון ביואקלימי מחקרים מצביעים על כך שתכנון נכון של צומח יכול לווסת את
    עומס החום והלחות בסביבתו הקרובה. יכולת הקירור של צמחיה בעיר למשל, נעה  
    בשיא היום בין 4-2 מעלות צלסיוס.

לדוגמה: מדשאות מושקות מהוות צרכני מים זללנים ודורשות משאבים רבים להקמה ותחזוקה. מחקרים מוכיחים כי מדשאות מושקות מהוות בית גידול דל במגוון ביולוגי המושך בעיקר מינים פולשים ומתפרצים כמו מיינה הודית ומיני עורבים המהווים מטרד. באקלים ים תיכוני משטחי דשא מעלים את עומס החום ובשל כמות המים שהם צורכים הם מעלים את הלחות בסביבתם בצורה קיצונית.

תועלת אסתטית:

גינון בצמחי בר יפים, בעלי עונת פריחה ארוכה, ובחירה מושכלת של שילובי מינים המשלימים זה את זה מבחינת חודשי הפריחה. מבחינת מופע עונתי ותצורת הנוף, צמחי בר אינם נופלים ביופיים מצמחי תרבות ואף עולים עליהם מבחינות רבות.

 

 

תועלות לשמירת הטבע:

  • גינון במיני בר יפים מאפשר לנו להעצים אוכלוסיות מינים מקומיים המאוימים כתוצאה מפעילות אנושית ולהגדיל את מספר השטחים בהם גדלות אוכלוסיות נכחדות או אנדמיות (גדלות רק בטווח גאוגרפי צר).
  • מארג המזון סביב לצמח כולל מאביקים כגון פרפרים וחיפושיות, ציפורי שיר ויונקים קטנים. זימונם אל המרחב המגונן יגדיל את המגוון הביולוגי במתקן ויעצים אותו (תמונה1).
  • גינון בצמחי בר מקטין את סכנת ההשתלטות של מינים פולשים וצמחים פליטי תרבות על שטחים טבעיים ומגוננים כאחד.

תועלות ערכיותחינוכיות:

גינון בצומח מקומי מאפשר לחשוף את החיילים למופע הטבעי של המערכת האקולוגית באזור, ומחזק את הקשר הרגשי של החיילים עם הטבע ו"רוח המקום" בבסיס.

זנב סנונית על גבי פרגה צהובה (מין חופי בסכנת הכחדה) שתולה בגינה פרטית | צילום: אביב אבישר.

 

חזרה לארגז הכלים