כלי נגישות

צילום: דב גרינבלט

פארק תמנע – בניית תכנית ניהול סביבתית

מהות הפרויקט: בניית תכנית ניהול סביבתית עבור הפעילויות הקיימות והעתידיות של אתר התיירות פארק תמנע, תוך שימור מגוון המינים המאפיין אזור מדברי זה, ושימור והתהליכים האקולוגים המתקיימים בפארק.

פארק תמנע הינו אתר קולט קהל המשתרע על פני עשרות אלפי דונמים באתר טבע רגיש וייחודי. הפארק מנוהל על ידי החברה הכלכלית לפיתוח תיירות בחבל אילות.

במסגרת קול קורא המשותף לחברה להגנת הטבע והמשרד להגנת הסביבה נבנית תכנית לניהול סביבתי עבור הפארק, אשר תשלב בצורה אופטימלית בין הצרכים התיירותיים לבין הרגישות האקולוגית במרחב. ניהול מושכל זה יבוא לידי ביטוי בהיבטי תאורה ידידותית לטבע, ניהול פסולת, מניעת מינים פולשים, הטמעת שיקולים אקולוגיים בפיתוח עתידי ושילוב המגוון הביולוגי בתכניות קליטת הקהל של האתר.

אגם תמנע | צילום: רועי טלבי

בראשית הפרויקט מבוצעת בחינה של המצב האקולוגי הקיים בשטח הפארק בהתייחסות לעופות, יונקים, זוחלים וצומח.
פרויקט זה יאפשר המשך פעילות כלכלית פורחת וייחודית של תיירות אקולוגית בת קיימא – תיירות ממותגת המושכת אליה קהל איכותי ומפולח, המשתלבת בסביבתה ופועלת לשמירה על הטבע תוך צמצום הפגיעה במרקם החיים העדין של בית הגידול המדברי.

חרדון צב הדור, קניון הפרצופים | צילום: רועי טלבי

 

תמנע – מיתוג מבוסס תכנית ניהול סביבתית – איתי שני, מנהל איכות הסביבה, המועצה האזורית חבל אילות.

 

לסקטור תיירות