כלי נגישות

ארגז כלים לעסק שומר טבע

ארגז הכלים שלנו מציע לך פתרונות מעשיים לתכנון, עיצוב, ניהול ותחזוקה של פעילויות החברה, בהיבטים המשפיעים על המגוון הביולוגי. יישום ארגז הכלים יקטין את טביעת הרגל האקולוגית של החברה.

הנחיות לפתרון

לטיפול נכון בפסולת אורגנית 3 רכיבים מרכזיים:

 1. הפרדת הפסולת האורגנית מהפסולת הלא-אורגנית
 2. אחסון הפסולת האורגנית במתקנים אטומים שאינם מאפשרים נגישות לחיות
 3. התנהגות נכונה של המשתמשים (לרבות סגירת פחים, פינוי נכון וכו')
כללי:
 1. יש להכין תכנית לאצירת  ופינוי פסולת. התכנית תכלול חישוב מדויק של מספר משתמשי הקצה, התייחסות לתכיפות פינוי הפסולת (באופן מספק המבטיח שהפסולת לא תעלה  על גדותיה), התייחסות לסוג הפחים ולאופן הפינוי.
 2. ככל הניתן, יש להפריד את זרם הפסולת הרטובה ולפנות אותה לאתרי מחזור ייעודיים.
 3. יש להתקין שילוט ברור בסביבת הפח. השילוט ינחה את המשתמשים לסגור
  את  הפח/ שער חדר האשפה לאחר השלכת הפסולת.

 

סניטציה

 

בחירת מתקן לאצירת פסולת רטובה:
 1. אין להשתמש במכולות פתוחות.
 2. יש לבחור במתקן יציב בעל סגירה עילית והרמטית, הנסגר (נטרק) אוטומטית ללא תלות במשתמש באופן שלא יאפשר פתיחה או הפיכה ע"י בעלי חיים. עדיפות לפחים טמונים.
 3. גם דגמים בעלי נפח קטן  צריכים להיות בעלי מכסה המאפשר סגירה, עדיף טריקה אוטומטית (תמונות 3-2).
 4. מתקני אשפה מרכזיים באזור מטבח והסעדה, או מרכזי מזון ברפתות, יגודרו הרמטית. למתחם המגודר יהיה שער הניתן לסגירה והוא יהיה מקורה (ראו מפרט אופציונלי מטה, תמונות 6-4).
מפרט אופציונלי לחדר אשפה מגודר:

א. סוג הגדר: מרותכת. גודל עין מקסימלי של 5*5 ס"מ בעובי חוט של לפחות 2 מ"מ (מונע לא רק כניסה אלא גם כרסום ובלאי לא סביר).
ב. גובה הגדר: 2 מטר
ג. אופן החיבור לקרקע:
חיבור לחגורת בטון בעומק 40 ס"מ (קרקע סלעית) או 80 ס"מ
(קרקע רכה או חולית). רצוי שהחיבור ייעשה לצינור ברזל שמונח על הקורה ולא לקורה עצמה (בשביל למנוע קורוזיה בנקודת החיבור).
או:
שמלה שפונה כלפי חוץ, עשויה רשת זהה ברוחב 50 ס"מ (קרקע קשה)
80-100 ס"מ (קרקע רכה או חולית). ראו איור מספר 1.

ד. קירוי מלא של חדר האשפה באמצעות פח מגלוון, פרספקט או כל חומר אחר.
יש לוודא שלא יהיו מרווחים בין הגג לקירות.
ה. נדרשת תחזוקה שוטפת. יש לסתום פרצות, חפירות ונבירות מיד לאחר היווצרותם.

מימין: גדר קלועה עם "שמלה". כ-50 ס"מ מהגדר מונחת על פני הקרקע ומחוזקת באבנים. יונקים ינסו לבצע חפירה בנקודת הכיפוף (מסומנת באדום). משמאל: גדר קלועה ללא "שמלה", בעלי חיים חופרים בנקודת המגע בין הגדר לקרקע | איור: דותן רותם, רשות הטבע והגנים.

תמונה 1: דוגמאות לשילוט פחים מעוצב לנושא של סגירת פחים במסגרת פרויקט צבא ההגנה לטבע.

פחים עם מכסה הנטרק אוטומטית – סניטציה | צילום: אלון רוטשילד

(תמונה 6-4)

תמונה 6-4 חדרי אשפה.
תמונות עליונות: חדרי אשפה המונעים גישה מחזירי בר (מימין: בסיס פלמחים | צילום אלון רוטשילד. משמאל: בירדנית | צילום: רועי פדרמן)
למטה: חדר אשפה מקורה המונע גישה גם מעופות, חתולים, תנים, שועלים וכלבים | צילום: שמוליק יידוב

 

מינים פולשים - הנחיות לפיתרון

 

חזרה לארגז הכלים