כלי נגישות

מועצת הכותנה

בניית תכנית לניהול סביבתי של גידול הכותנה

מהות הפרויקט: פיתוח והטמעה של ממשקי חקלאות התומכים במגוון הביולוגי הקיים בשטחים החקלאים של גידול הכותנה. 

גידול הכותנה בישראל משתרע על פני 44-110 קמ"ר בעונה, הממוקמים באזורים גיאוגרפים שונים המשתנים בהתאם למחזור הגידול הנבחר ע"י החקלאי. כתוצאה השפעת גידול זה על המגוון הביולוגי דרמטית.
במסגרת קול קורא המשותף לחברה להגנת הטבע והמשרד להגנת הסביבה יגובשו ממשקי חקלאות התומכים במגוון ביולוגי בשטחי הכותנה כגון: שימור צומח טבעי, השבה של מינים בסכנת הכחדה ושיפור הקישוריות המרחבית עבור מיני זוחלים בין כתמים טבעיים אשר  שדות הכותנה חוצצים בינם. כמו כן, יבנה כלי לניהול הנושא ע"י מועצת הכותנה אשר יכלול הגדרת יעדים ומדדים למעקב אחר הטמעת הממשקים המוסכמים.

מציאת הדרך לשילוב ממשקים אלו בתהליך הגידול יאפשרו שילוב בין שמירה על הטבע הישראלי לבין גידול התוצרת החקלאית הנדרשת.

הפרויקט צפוי להסתיים בשנת 2021.

צילום: מועצת הכותנה

צילום: מועצת הכותנה

 

צילום: מועצת הכותנה

צילום: מועצת הכותנה

צילום: מועצת הכותנה

צילום: מועצת הכותנה

 

צילום: מועצת הכותנה

צילום: מועצת הכותנה

לסקטור חקלאות ומזון
הקיץ הזה תלבשו לבן? קוד אקולוגי לכותנה ישראלית | יונתן ספנסר, מועצת הכותנה | כנס טבעביז 2021