כלי נגישות

הרצאות

זיהום אור | דר׳ נעם לידר, מנהל אגף אקולוגיה, חטיבת המדע, רשות הטבע והגנים

מסדרונות אקולוגיים, מהלכה למעשה | דותן רותם, אקולוג שטחים פתוחים, רשות הטבע והגנים

כדור הארץ בצומת דרכים - לאן פונים העסקים? | אלון רוטשילד, מנהל תחום המגוון הביולוגי, החברה להגנת הטבע

עסקים ומגוון ביולוגי – מה קורה בעולם? | עו"ד ענת מוסנקו, מעלה

מאסון מקונדו ועד צרכנות אקולוגית – סיכונים והזדמנויות לעסקים | עו"ד איריס האן, מנכ״לית, החברה להגנת הטבע

מינים פולשים | דר׳ ז׳אן-מארק דופור דרור

הערך הכלכלי של המגוון הביולוגי | חגי קוט

המגוון הביולוגי - מערכת ההפעלה של הפלנטה | אלון רוטשילד, מנהל תחום המגוון הביולוגי, החברה להגנת הטבע

פרוטוקולים ומידע מקצועי

Case Study

כיצד מתמודדים עם צמחים פולשים ועם גופים ירוקים? | רקפת טיבי, ממונה תכנון סטטוטורי, מקורות

איך ממזערים התנגשויות? בין קווי מתח לעופות, ובין בעלי תפקידים בארגון? | דפנה שחורי, ממונה תסקירים ומגוון ביולוגי, חברת חשמל לישראל

יין אקולוגי, סוד החיבור בין חקלאים, פרחים וצרכנים | מיכל אקרמן, אגרונומית, יקב תבור

הידורו שחור וירוק יחדיו? אחסון דלק ושימור צמחים נדירים | רפי רגב, ראש אגף אסטרטגיה תשתיות ונכסים, תשתיות נפט ואנרגיה (תש״ן)

ממזעור מפגעים להעצמה קהילתית | אבנר וייס, מנהל נכסים ואיכות סביבה, הנסון

כיצד בונים אסטרטגיה אקולוגית כחלק מהתהוותה של חברה ממשלתית חדשה? | ניבה לונדון, סמנכ״לית תכנון ופיתוח, החברה הממשלתית להגנות מצוקי הים התיכון

סרטונים

נותנים חיים לדקרים (דג הלוקוס) – גם בישראל

האיום האורגני - סוגרים את הפח

גדעון רייכר מתעצבן על נמלת האש הקטנה

שומרים על בריכות החורף

נלחמים בטיונית, שומרים על החולות

הבתות - נוף פתוח הולך ונעלם | צילום: יובל דקס

שונית הספוגים, הרצליה | טל אידן, מעבדת פרופ׳ מיכה אילן, אוניברסיטת תל אביב; רשות הטבע והגנים

אגם החולה - הנעלם הגדול | על סיפור ייבוש החולה

מניעת שריפות בבתה באימוני צה"ל | סרטון הסבר ; צבא הגנה לטבע