כלי נגישות

כורכר וחמרה

גבעות כורכר והחמרה הם בתי גידול אופייניים למישור החוף, ובהן צומח וחי ייחודייםכיום הם מהווים את שכיות החמדה של מישור החוףהמצויים בשיאם בחודשי האביב, אז הם מהווים מוקד עליה לרגל לתושבי הערים הצפופות, הבאים להתרשם מצומח נדיר כמו אירוס הארגמן ושום תל אביב. הכורכר והחמרה מהווים גם בית לעושר יוצא דופן של דבורי בר, ואתר קינון חשוב לשרקרקים. מוערך כי פחות מ- 1% משטחי החמרה והכורכר המקוריים נותרו כשטחים פתוחים טבעיים.

לגבעות הכורכר והחמרה תפקיד נופי חשוב במישור החוף, בו מעטים השטחים הפתוחים: הן מהוות נקודות תצפית אל המרחב הפתוח, וקיימים בהן ריכוזי פריחה צבעוניים ואטרקטיביים באביב, המהווים מוקד לפעילות פנאי בחיק הטבעהן נגישות לכל שכבות האוכלוסייה ומאפשרות לציבור מגע ישיר ובלתי אמצעי עם הטבע, כחלק מזהות, גאווה ומיתוג מקומיים של תושבי הישובים הסמוכים להן (כפי שקורה כיום בנס ציונה המזוהה עם גבעות הכורכר, נתניה המזוהה עם פארק אירוס הארגמן וחורשת הסרג'נטים, והפוטנציאל לכך קיים באתרים רבים נוספים).

גבעות הכורכר והחמרה תומכות במגוון ביולוגי גדול הכולל מינים נדירים ביותר – חלקם ייחודיים לישראל (אנדמיים). בכורכר ובחמרה גדלים כמה מאות מיני צמחים אופייניים מתוכם 38 מוגדרים "מינים אדומים" על פי הספר האדום של צמחי ישראל. לאחרונה התגלה באתר חמרה בנתניה צמח חדש לישראל, ומין נוסף של צמחתלתן דגול, שנחשב כנכחד מהארץ במשך כ– 50 שנים. בבתי גידול אלה גם בעלי חיים ייחודיים המצויים רק שםובהם שבלולים אנדמיים ודבורי בר שהתגלו לאחרונה כמינים חדשים למדע.

שבלולית הכורכר | צילום: מרב לבל

לכורכר הרכב צומח ייחודי המפגיש צומח מדברי עם צומח ים תיכוניגבעות הכורכר והחמרה מהוות פעמים רבות "איים" של שטח טבעי בלב אזור חקלאי/אורבני במישור החוף, ובהם מוצאים מקלט מרבית בעלי החיים הגדולים באזורתנאי ההיווצרות השונים יצרו תכסית קרקע שונה במקצת בכל אתרועליו מגוון מינים שונה וייחודיולכן נודעת חשיבות לשימור מגוון של אתרי כורכר וחמרה.


מרבית אוכלוסיית ישראל מתרכזת במישור החוף. פיתוח ישובים ותשתיות, לצד המרת שטחים טבעיים לחקלאות מחקו את מרבית השטח הטבעי של הכורכר והחמרההמפתחות לשימור של בתי הגידול של כורכר וחמרה הם הכרזת השטחים הטבעיים כשמורות טבע, קהילה מאמצת בליווי אקולוגי מקצועי, ניהול אקולוגי הכולל הרחקה של רכבי שטח מהמרחב הרגיש, ושימור של הרצף הפתוח בין משארי הכורכר והחמרה, תוך עיבוי אזורי חיץ טבעיים סביבם.

מוערך כי פחות מ %1 משטחי החמרה והכורכר המקוריים נותרו כשטחים פתוחים שאינם מעובדים. בשטחים הנותרים קיימת בעיה של הגנה סטטוטורית חלקית ולא מספקת של בית הגידול.

גורמי ההרס העיקריים הם שינוי בשימוש הקרקע לחקלאות, בינוי ותשתיות, קיטוע בית הגידול, השפעות שוליים של פיתוח, ומינים פולשים כמו לנטנה ססגונית ו-חמציץ נטוי. B המפתחות לשימור של בתי הגידול של כורכר וחמרה הם קהילה מאמצת בליווי אקולוגי מקצועי, הגנה סטטוטורית על השטח – רצוי כשמורת טבע, ניהול אקולוגי הכולל הרחקה של רכבי שטח מהמרחב הרגיש, ושימור של הרצף הפתוח בין משארי הכורכר והחמרה, תוך עיבוי אזורי חיץ טבעיים סביבם.

בתי גידול של כורכר וחמרה

הכורכר והחמרה הם בתי גידול אופייניים למישור החוף, ובהן צומח וחי ייחודיים. כיום הם מהווים את נקודות החן של מישור החוף – ריכוזים עשירים של צמחים ובעלי חיים, המצויים בשיאם בחודשי האביב, אז הם מהווים מוקד עליה לרגל לתושבי הערים הצפופות. הכורכר והחמרה בנויים מתשתית גרגירי חול )קוורץ( ברמות ליכוד שונות: הכורכר הוא דיונת חול שהתאבנה, והחמרה היא קרקע של גרגרי קוורץ עשירה בתחמוצות ברזל ובחרסיות.

הנוף הנדיר והייחודי הזה אפיין בעבר חלקים ניכרים משטחו של מישור החוף. בד בבד עם התמורות שעברו על ארץ ישראל מאז תחילת ההתיישבות היהודית, הצטמצמו מאד שטחי כורכר והחמרה בישראל. קרקעות החמרה שימשו באופן נרחב לחקלאות, בעיקר לנטיעת פרדסים. תהליך העיור המואץ, בעיקר במישור החוף, המאפיין את המדינה מאז הקמתה, האיץ עוד יותר את תהליך הריסתם של בתי הגידול האלה. חלק ניכר מהישובים במישור החוף, מפרדס חנה-כרכור ועד גדרה, בנויים על רכסי כורכר ושטחי חמרה. השרידים המעטים של בתי הגידול האלה הם יקרים מפז – מסמך זה מעלה אותם על נס ומתווה עקרונות לשימורם.

מהי חמרה?

חמרה היא קרקע אדומה, האופיינית למישור החוף משמעות המילה "חמרה" בערבית היא "אדומה". זוהי קרקע חולית חומה-אדומה עשירה בתחמוצות ברזל המעניקות לה את הצבע האדום בדומה לחלודה, והיא מכילה מינרלי חרסית, שמקורם בהשקעת אבק המגיע ע"י הרוח. מקורה של חמרה, בדומה לכורכר, הוא מדיונות החול – בתנאים של משקעים מרובים. פעמים רבות ניתן לראות שכבות מתחלפות של כורכר וחמרה באותו חתך גיאולוגי ובמקרים מסוימים מכסה שכבת חמרה את רכסי הכורכר, כך שהכורכר אינו נראה על פני השטח. חמרה מתפתחת גם בתנאים מקומיים של שטיפה טובה של הקרקע.

קרקע חמרה מתאימה מאוד לשימוש חקלאי, ובמיוחד לפרדסי הדרים. תכולת החרסית בקרקע מאפשרת לקרקע להכיל מים וחומר אורגני בכמות השומרת על רמת חומציות שמתאימה לעצי ההדר, ועם זאת הקרקע מאווררת מספיק כדי למנוע גדילת פטריות המזיקות לשורשי ההדרים.

למה חשוב לשמור על אזורי הכורכר והחמרה?

שטחי הכורכר והחמרה מספקים שירותים אקלוגיים חשובים לאדם: B כורכר וחמרה הם קרקעות שבהן חלחול המים מהיר, ולכן מסייעות בהחדרת מים לאקוויפר החוף המידלדל כיום עקב שאיבת יתר. החלחול הרב באזורים אלה מקטין את הנגר העילי, עוזר בויסות זרימת המים ובמניעת הצפות, במיוחד במישור החוף המכוסה "שלמת בטון ומלט", שהחלחול בו מועט ביותר ההערכה שניתנה לפני כעשור היא של אובדן כרבע מפוטנציאל החלחול לאקוויפר החוף בגלל הבינוי(. המבנה הגרגרי של הסלע מאפשר למים לחלחל בסלע בקלות יחסית ולהיאגר בעומק בחללים שבין הגרגרים. תכונה זו אחראית לחשיבות הסביבתית של הכורכר כסלע המאגר המרכזי של אקוויפר החוף.

  • מערכת אקולוגית מתפקדת, הכוללת כיסוי צמחיה טבעית על פני השטח חשובה גם לשימור הקרקע ומניעת סחיפתה.
  • כורכר וחמרה מהווים מקור לחרקים מאביקים, המספקים שירות האבקה לגידולים חקלאיים בשטחים הסובבים אותם.
  • לגבעות הכורכר והחמרה תפקיד נופי חשוב במישור החוף, בו מעטים השטחים הפתוחים, הן מהוות נקודות תצפית אל המרחב הפתוח.
  • קיימים בהן ריכוזי פריחה צבעוניים ואטרקטיביים באביב, המהווים מוקד לפעילות פנאי בחיק הטבע. בתי גידול אלה נראים בקיץ, לעין שאינה מיומנת, יבשים ומוזנחים, ולכן גדול האתגר שבשימורם. חינוך ומודעות של האוכלוסייה לחשיבות השימור והיכרות עם האתר בעונות האטרקטיביות יכולים לפתור בעיה זו.
  • לגבעות הכורכר והחמרה תועלת חברתית וחינוכית – רבות מהן מצויות בנגישות קרובה ומיידית לריכוזי האוכלוסייה במישור החוף. הן נגישות לכל שכבות האוכלוסייה ומאפשרות לציבור מגע ישיר ובלתי אמצעי עם הטבע, לרבות לציבור שאין ידו משגת להרחיק אל אתרים רחוקים ובתשלום. הן מאפשרות לחזות בתופעות טבע מגוונות כגון חילופי עונות השנה, נביטה ופריחה, האבקה והפצת זרעים, נדידה וקינון של ציפורים, ועוד.
  • גבעות הכורכר והחמרה מהוות חלק מזהות, גאווה ומיתוג מקומיים של תושבי הישובים הסמוכים להן כפי שקורה כיום בנס ציונה המזוהה עם גבעות הכורכר נתניה המזוהה עם פארק אירוס הארגמן.
בתי גידול של כורכר וחמרה