כלי נגישות

צילום: חוה להב

בתה ושטחים עשבוניים

אין בהם עצים – אך הם מהווים בית למגוון הגבוה ביותר של צמחים ודבורים: שטחי הבתה והעשב הם בית גידול ייחודי אשר רק לאחרונה מתחיל לזכות להכרה בחשיבותו. הם מתאפיינים בנוף פתוח, על המגוון הביולוגי האופייני לו. הם בית הגידול של בעלי חיים "מתמחי בתה" כמו הלטאה נחושית נחשונית, הציפור פיפיון הרים, והדורס עקב עיטי, ומהווים את בית הגידול החביב על הצבי הישראלי.

שטחי הבתה והעשב הם שטחים בשליטה של שיחים ו/או עשבוניים הנמוכים בד"כ מחצי מטר. השטחים העשבוניים הם השטח הטבעי המועדף ביותר למרעה עזים ובקר, כמו גם למרעה דבורים לצורך ייצור דבש. שטחים אלה מגדילים את חדירות הקרקע למי גשמים ומבטיחים מילוי חוזר של האקוויפרים, ומספקים שירותי האבקה לשטחים חקלאיים סמוכיםהבתות פזורות בצפון הארץ, במרכזה ובספר המדבר, ובהם פריחה מרהיבה ומגוונתהבתה מזמנת למטייל נוף פתוח, נטול עצים ושיחים גבוהים, בו ניתן לצפות למרחקים וליהנות מתחושת מרחב, ואכן נמצא שמטיילים מעדיפים לטייל בנוף פתוח מאשר בשטחי יער נטוע או חורש צפוף.

גבעות מודיעין | צילום: ארז מזרחי

שטחי הבתה מהווים בית גידול חשוב וייחודי למינים שונים של צמחים ובעלי חיים, בהם מינים נדירים הנמצאים בסכנת הכחדה וקשורים קשר הדוק לתפקוד הבתה כנוף פתוח (מיניםמתמחי בתה"). הבתה משמשת גם שטח חשוב לשיחור מזון ולתנועהשטחי הבתה מהווים אזור ציד מועדף עבור עופות דורסים הניזונים ממכרסמים וזוחלים ועבור מספר ציפורי השיר המקננות על הקרקע. הנוף הפתוח מועדף על ידי צבאים כמרחב תנועה המאפשר צפייה למרחוק.

הבתה והשטחים העשבוניים לא זכו להגנה מספקת מפני פיתוח ובמשך שנים שטחם הצטמצם. ייעור משנה את תצורת הצומח בבתה, וגורם לדחיקה של מינים מתמחי בתהיש לשמר את הבתות והשטחים העשבוניים במצבם הטבעי במסגרת שטחים מוגנים (בעיקר כשמורות טבע), להימנע מפיתוח או ייעור שלהן. במקרים מסוימים יש אף לאמץ שיטות ממשק כגון רעייה מבוקרת וכריתה מסוימת של צומח מעוצה, שתאפשרנה שימור כתמי בתה פתוחים בתוך נוף הצומח המעוצה הצפוף של החורש.

הבתות - נוף פתוח הולך ונעלם
מניעת שריפות בשטחי בתה באימוני צה"ל: איך שומרים עלינו ועל הטבע? | צבא ההגנה לטבע