כלי נגישות

סקטורים

לא חייבים להמציא מחדש את הגלגל…
כדי לשפר את הקשר בין החברה שלך לבין הטבע, ניתן  לאמץ פרוטוקולים והנחיות שכבר נבחנו בחברה אחרת מאותו סקטור.
הכנסו כדי לגלות מה חברות מובילות בסקטור עושות בתחום המגוון הביולוגי.