כלי נגישות

ניהול ודיווח מגוון ביולוגי – רלוונטי עבורך?

אזור זה מאפשר לך לתרגל ולבצע דיווח של השפעת החברה על מגוון ביולוגי, באמצעות פרוטוקול המבוסס על מדדי ה-GRI במסגרת דיווח אחריות תאגידית של החברה.

למה בכלל לנהל ולדווח על מגוון ביולוגי?

מגוון ביולוגי הוא חלק בלתי נפרד מניהול הסיכונים בחברה עסקית וחלק חשוב בפעילותה הן במסגרת החובות על פי חוק, והן "מעבר לציות" במסגרת האחריות התאגידית של החברה.

חברות ממשלתיות מחויבות להתייחס אליו מכוח חוזר מנכ"ל רשות החברות הממשלתיות בנושא תכניות לפיתוח בר קיימא (2009).
חברות ציבוריות מחויבות לדווח על סיכונים מהותיים כתוצאה מהשפעות על מגוון ביולוגי, במסגרת תקנות ניירות הערך (2011) המחייב דיווח על סיכונים סביבתיים הנוצרים מפעילותן.

מגוון ביולוגי מופיע גם כחלק משאלון מעלה, ומסגרות דיווח אחרות ש"מעבר לציות".

המגזר העסקי מחויב לשלב שיקולים של מגוון ביולוגי בפעילותו גם מתוקף שורת אמנות בינלאומיות העוסקות בנושא.

האם מגוון ביולוגי הוא סוגיה מהותית לדיווח וניהול עבורך?

אם החברה שלך פועלת בשטחים הפתוחים, או עוסקת באחד התחומים הבאים, כנראה שהיא מצויה בחשיפה גבוהה לסיכון בעקבות השפעתה על המגוון הביולוגי, ולכן מדובר על נושא מהותי לדיווח במסגרת דוח האחריות התאגידית של החברה:

קוביות של -כרייה וחציבה, חקלאות בשטחים פתוחים, הפקת אנרגיה, בינוי בשטחים פתוחים, תשתיות ומים, יבוא ומכירה של בעלי חיים, הדברה בשטחים פתוחים

קוביות של -כרייה וחציבה, חקלאות בשטחים פתוחים, הפקת אנרגיה, בינוי בשטחים פתוחים, תשתיות ומים, יבוא ומכירה של בעלי חיים, הדברה בשטחים פתוחים

גישת המהותיות במדריך זה שמה במרכזה את אספקט הסיכון של מגוון ביולוגי עצמו, מתוך הבנה שפגיעה בו תגרום בסופו של דבר לנזקים לאינטרסים של החברה העסקית, שיתבטאו גם בביצועים הכספיים (לרבות פגיעה בתדמית, תביעות משפטיות, עיכובים בביצוע פרויקטים, פגיעה בשירותים אקולוגיים החיוניים לתפקוד החברה וכד').

לחילופין, תרומה של מגוון ביולוגי יכולה להתבטא לחיוב בשורת הרווח של החברה. עוד נלקחת בחשבון במדריך זה הייחודיות של ישראל כאתר הכלול במפת האזורים החשובים לשמירה על מגוון ביולוגי עולמי, שפעילות בו היא בעלת רגישות מיוחדת ביחס למקומות אחרים בעולם.

השפעת מגוון ביולוגי בשטח פתוח

 

פרוטוקול מגוון ביולוגי

הפרוטוקול הוא כלי לדיווח ציבורי, אך בעיקר כלי ניהולי עבורך לניתוח השפעות החברה על הטבע, ואמצעי לניהול מושכל שלהם במסגרת תכנית עבודה. האתר מציע ממשק דיווח ידידותי, תוך שילוב כלי ממ"ג וקישורים לפרוטוקולים מקצועיים רלוונטיים.
אם החברה שלכם מדווחת על ניהול השפעותיה הסביבתיות – חברתיות במסגרת אחריות תאגידית (GRI, שאלון מעלה, או כל פורמט אחר), הפרוטוקול המוצע מאפשר מתן מענה מקצועי לפרק העוסק במגוון ביולוגי.

בהצלחה!

 

 

אחריות תאגידית ומגוון ביולוגי

 

התחילו במשחק - תרגלו דיווח >>

תרגול ודיווח אפשרי בגרסת הדסקטופ
התחילו במשחק - תרגלו דיווח >>
טבע ועסקים 2017 | דיווח מגוון ביולוגי במסגרת אחריות תאגידית: הנושא שאתם לא מנהלים | ליעד אורתר