כלי נגישות

עין נטפים

בניית תכנית ניהול לשימור ושיפור המגוון הביולוגי במט״ש אילת

מהות הפרויקט: בניית תכנית ניהול לשימור ושיפור המגוון הביולוגי במט"ש אילת ע"י שיפור התשתיות הטבעיות הקיימות בו, טיפול במפגעים סביבתיים ויצירת תשתית מתאימה לקליטת קהל.

מט"ש אילת מכיל מאגר מים המהווה בית גידול לח מהחשובים ביותר באזור המשרת מגוון שלם של מיני עופות, ביניהם מינים הנמצאים בסכנת הכחדה כדוגמת צולל ביצות, עיט ניצי, בז צוקים וקטה הודית. האתר מהווה גם תחנת עצירה (Stop-over) לעופות נודדים, הנודדים צפונה באביב, כשהם מגיעים תשושים לאחר חציית מדבר הסהרה.
נכון להיום, באילת מבקרים כ 5,000 צפרים מהארץ ומחו"ל, אולם מאחר ומאגר מים זה הינו מתקן הנדסי סגור, הביקור בו נמנע מאלפי הצפרים המגיעים למרחב.

במסגרת קול קורא המשותף לחברה להגנת הטבע והמשרד להגנת הסביבה תגובש תכנית ניהול לשימור ושיפור מצבו של המגוון הביולוגי במתקן. מרכיבי הפרויקט יתייחסו לתפעול ותחזוקת המאגר וגדותיו, טיפול במפגעים סביבתיים הקיימים בסביבתו, ביניהם: גדרות, קווי חשמל, תאורה והסדרת קליטת הקהל במתקן. 

פרויקט זה יאפשר שילוב בין הצרכים ההנדסיים של המתקן, צרכי הטבע וקהל הצפרים והמבקרים ליצירת מתקן דגל לשמירה על המגוון הביולוגי הקיים בו.

הפרויקט צפוי להסתיים בשנת 2021.

טבלן גמדי | צילום: נועם וייס

טבלן גמדי | צילום: נועם וייס

 

עיט ניצי | צילום: נועם וייס

עיט ניצי | צילום: נועם וייס

 

פורפיריה כחולה | צילום: נועם וייס

פורפיריה כחולה | צילום: נועם וייס

 

קורמורן גדול | צילום: נועם וייס

קורמורן גדול | צילום: נועם וייס

 

רלית המים | צילום: נועם וייס

רלית המים | צילום: נועם וייס

לסקטור תשתיות
ציפורים וצפרים אוהבים קולחין? | אריק אשכנזי, עין נטפים | כנס טבעביז 2021