כלי נגישות

יקב ברקן

בניית תכנית לניהול המגוון הביולוגי בכרמים

מהות הפרויקט: התאמת הניהול החקלאי של כרמי יין לסביבתם האקולוגית תוך שילוב ממשקים לשימור והשבה של צומח ושיפור הקישוריות האקולוגית

יקב ברקן הינו היקב הגדול בישראל באחריותו מעובדים כ 10 קמ"ר של כרמים הממוקמים בבתי גידול מגוונים אשר חלקם צמודים או חופפים למסדרונות אקולוגים.

במסגרת קול קורא המשותף לחברה להגנת הטבע והמשרד להגנת הסביבה יגובשו ממשקים לשימור הצומח הטבעי והשבה של מינים בסכנת הכחדה או מינים מקומיים לשטחי הכרם, כמו גם ממשקים לשיפור הקישוריות האקולוגית עבור מיני יונקים גדולים, כדוגמת הצבי הארץ ישראלי.

השפעת גידור ביקב ברקן

גידור אינטנסיבי של כרמים הממוקמים בצווארי בקבוק במסדרונות אקולוגיים גורם להחרגת שטחים אלו מתחומי המחיה והמעבר של יונקים גדולים ובינוניים. כתוצאה הגידור גורם לפגיעה ישירה ועקיפה באוכלוסייה:

  • פגיעה ישירה של פרטים בגדר המובילה לפציעתם ולעיתים אף למותם
  • "משפכי ציד" (גדרות שביניהן מעבר צר), אשר עלולות להפוך למלכודת מוות המנוצלת על–ידי טורפים טבעיים או כלבים
  • קיטוע של אוכלוסיות הגורם לירידה בגיוון הגנטי ולפגיעה בגמישות האוכלוסייה להתמודד עם עקות כמו מחסור עונתי במזון או הפרעות אנושיות.
  • פגיעה בנחלה של בעלי חיים טריטוריאליים הפוגעת ביכולתם להתרבות

הטמעת הממשקים בכרמי יקב ברקן יהוו צעד משמעותי בשמירה על הקישוריות האקולוגית וכתוצאה על הטבע הישראלי.
הפרויקט צפוי להסתיים בשנת 2021.

צילום: יעקב כהן

צילום: יעקב כהן

צילום: יעקב כהן

לסקטור חקלאות ומזון
יין וטבע - שימור צמחי בר והגנה על צבאים | ניר גל, משנה למנכ"ל, יקב ברקן | כנס טבעביז 2021