כלי נגישות

צילום: בר שמש

ארגז כלים לעסק שומר טבע

ארגז הכלים שלנו מציע לך פתרונות מעשיים לתכנון, עיצוב, ניהול ותחזוקה של פעילויות החברה, בהיבטים המשפיעים על המגוון הביולוגי. יישום ארגז הכלים יקטין את טביעת הרגל האקולוגית של החברה.

ניהול שטח טבעי

אתרים שונים, בעיקר אתרי תשתית, שטחים חקלאיים ובסיסי צבא, מכילים בתוכם שטחים טבעיים כלואים. לעיתים שטחים אלה מכילים מגוון ביולוגי ייחודי ביותרהראוי לניהול אקולוגי של הגוף המנהל אותם.
לשם כך, חשוב לקבוע מטרות שימור לאתרלקבוע גורם אחראי לניהול, הנחיית הגורמים השונים הפעילים בשטח למניעת פגיעה בטבע, תכנית ניטור של השטח בעזרת איש מקצוע (אקולוג), ומערכת ניהול ובקרה.

חזרה לארגז הכלים
איך מתמודדות חברות פעילות עם האתגר?