כלי נגישות

חברת נתיבי ישראל 

צמצום זיהום אור מתאורת כבישי החברה

מהות הפרויקט:
שימוש בתאורה ידידותית לסביבה לאורך כבישי נתיבי ישראל יוביל לצמצום הפגיעה בטבע ויצירת סביבה בטוחה ביולוגית תוך התייעלות אנרגטית וחיסכון כלכלי של החברה.

חברת נתיבי ישראל – החברה הלאומית לתשתיות תחבורה (חברה ממשלתית) השלימה במאי 2019 פרויקט להטמעת שיקולים אקולוגיים למניעת זיהום אור לאורך כבישי החברה.

"זיהום אור" נגרם כתוצאה מהארה במקום, בזמן, בספקטרום ובעוצמה שאינה נדרשת מבחינה בטיחותית, ביטחונית ותפעולית.

זיהום אור משנה את משטרי התאורה הטבעיים אשר התקיימו לאורך מיליוני שנים וכתוצאה גורם לשיבוש בתפקוד המערכות האקולוגיות, לפגיעה בבעלי חיים, לפגיעה בחוויית שמי הלילה, ולפגיעה בריאותית באדם.

מטרת הפרויקט:

יצירת איזון אקולוגי בשעות החשיכה בין צרכי הטבע וצרכי חברת נתיבי ישראל תוך מיקוד התאורה באזורים הנדרשים ומניעת זליגתה לשטחים הסמוכים.  

תוצרי הפרויקט:

  • נבנה ממשק ממ"ג המסווג את שטחי הארץ לרגישות אקולוגית גבוהה וקיצונית בהיבטי זיהום אור. הממשק משולב כיום במערכת הממ"ג של נתיבי ישראל ומשמש את החברה בכל פרויקט חדש. 
  • נבנו הנחיות לתאורה ידידותית לסביבה המותאמות לרמת הרגישות האקולוגית של השטח.
  • נושא צמצום זיהום האור שולב בנהלים לאורך שלבי הפרויקט השונים: תכנון מוקדם, תכנון מפורט, ביצוע ואחזקה. כמו כן נכתבו הנחיות גנריות לתסקירי השפעה על הסביבה בנושא. 
  • בוצע פיילוט בצומת סמר הנמצא באזור בעל רגישות אקולוגית גבוהה. במהלך הפיילוט הוחלפה התאורה לתאורה ידידותית לסביבה בהתאם להנחיות.

 

במהלך השנים הקרובות נתיבי ישראל מתכננת להחליף את התאורה בכבישים הקיימים לתאורה ידידותית לסביבה בהתאם להמלצות הפרויקט.  

הטמעת כלל המלצות הפרויקט יוביל לצמצם השפעתה של חברת נתיבי ישראל על המגוון הביולוגי בסביבתה, למיצובה כחברה מובילה בתחום ולחסכון כלכלי והפחתת טביעת הרגל הפחמנית של החברה.

הפרויקט מבוצע במסגרת קול קורא הממומן ע"י החברה להגנת הטבע והמשרד להגנת הסביבה ובשיתוף רשות הטבע והגנים.

מזעור השפעת צמחים פולשים וטיוב ממשק הצומח בשולי כבישים בתשתיות נת"י.

מינים פולשים מהווים סכנה בטיחותית בכבישים, כתוצאה מהנזק הנגרם לכביש עצמו ולתחזוקתו. מינים פולשים הם גם איום חמור על הטבע בישראל בשל הנזקים הנגרמים מעבר לתחום הדרך, הזולגים לרוב למערכות הטבעיות הסמוכות ולשטחי החקלאים הקרובים.

 

תרשים שתי הקטגוריות של נזקים הנגרמים על ידי צמחים פולשים שהתבססו בצד דרך.

שתי הקטגוריות של נזקים הנגרמים על ידי צמחים פולשים שהתבססו בצד דרך.

 

במסגרת מיזם עסקים ומגוון ביולוגי, חברת נתיבי ישראל קידמה בין השנים 2016-2018 פרויקט למזעור השפעת צמחים פולשים וטיוב ממשק הצומח בשולי כבישים בתשתיות נת"י.

 

מטרת הפרויקט: 

גיבוש אמצעים יעילים לצמצום תופעת ההתבססות וההתפשטות של צמחים פולשים לאורך כבישי החברה וקביעת סדרי עדיפויות לטיפול בהתחשב בקדימויות סביבתיות, בטיחותיות וכלכליות.

 

תוצרי הפרויקט: 

  • נבנו הנחיות ונהלים לטיפול יעיל בצמחים פולשים הכוללים: מפרט כללי לביצוע, מתודולוגיה לתעדוף והגדרת יעדים לטיפול בביצוע ובאחזקה, נהלי עבודה ישימים לדיווח וטיפול במסגרת האחזקה והנחיות תכנון מעודכנות.
  • נבנה ממשק המשותף לרט"ג ונתיבי ישראל המאפשר איתור וסיווג המוקדים הדורשים טיפול (מבוצע ע"י רט"ג באמצעות מערכת "סייבר פקח"), והעברת המידע לטיפול בשטח ע"י נתיבי ישראל. 
  • מבוצע פיילוט לבחינת מערכות הדיווח, התנסות בשטח וקבלת אומדן עלויות לטיפול במוקדי המינים הפולשים.

 

הטמעת ההנחיות בנהלי החברה צפויות להוביל לייעול הטיפול בצמחים הפולשים וחסכון עלויות בטווח הארוך, צמצום היקף הפצת צמחים פולשים מצדי הדרכים והעלאת המודעות בחברה ובקרב ספקיה.

הפרויקט בוצע במסגרת קול קורא הממומן ע"י החברה להגנת הטבע,המשרד להגנת הסביבה ושיתוף רשות הטבע והגנים.

 

אמברוסיה מכונסת הממוקמת ברצועת הדרך של כביש מס' 1, כ- 70 מ' מערוץ נחל שורק שטרם נגוע בצמח פולש זה. טיפול במוקד זה יכול לתרום רבות לעצירת התפשטות אמברוסיה מכונסת הגורמת לנזקים קשים לחקלאות ולמערכות טבעיות בישראל.

אמברוסיה מכונסת הממוקמת ברצועת הדרך של כביש מס' 1, כ- 70 מ' מערוץ נחל שורק שטרם נגוע בצמח פולש זה. טיפול במוקד זה יכול לתרום רבות לעצירת התפשטות אמברוסיה מכונסת הגורמת לנזקים קשים לחקלאות ולמערכות טבעיות בישראל.

 

צמחים פולשים עלולים לגרום נזקים ישירות למבנה הכביש עצמו: סבך של שיטה כחלחלה יכול, תוך שנים אחדות, לסתום תעלת ניקוז כמו שנראה בתמונה העליונה שצולמה בכביש מס' 1 לפני ההרחבה. מינים אחרים כמו העץ אילנתה בלוטית מסוגלים לפוצץ אספלט (תמונה תחתונה) ולהביא להתפרקותו עקב חלחול מים בסדקים שנוצרו נזקים אלו מתבצעים באופן הדרגתי ולא מושכים תשומת הלב של אנשי התחזוקה באופן מיידי, אך מסתכמים תמיד בעלויות תיקונים גבוהות ומיותרות.

צמחים פולשים עלולים לגרום נזקים ישירות למבנה הכביש עצמו: סבך של שיטה כחלחלה יכול, תוך שנים אחדות, לסתום תעלת ניקוז כמו שנראה בתמונה העליונה שצולמה בכביש מס' 1 לפני ההרחבה. מינים אחרים כמו העץ אילנתה בלוטית מסוגלים לפוצץ אספלט (תמונה תחתונה) ולהביא להתפרקותו עקב חלחול מים בסדקים שנוצרו נזקים אלו מתבצעים באופן הדרגתי ולא מושכים תשומת הלב של אנשי התחזוקה באופן מיידי, אך מסתכמים תמיד בעלויות תיקונים גבוהות ומיותרות.

 

עץ שיטה כחלחלה שהתפתח באמצע המפרדה בכביש מס׳ 1 קרוב לכניסה לירושלים.

עץ שיטה כחלחלה שהתפתח באמצע המפרדה בכביש מס׳ 1 קרוב לכניסה לירושלים.

 

 

טבע ועסקים 2019 | נתיבי ישראל: תאורה סביבתית – איזון בין בטיחות בדרכים ובטיחות ביולוגית | ארז סיקסיק

 

שת"פ טבע ועסקים 2019 | מזעור השפעות של צמחים פולשים בשולי הכבישים | עמי לזר ומעדה גדב

לסקטור תשתיות
טבע ועסקים 2017 | נתיבי ישראל: מניעה וטיפול בצמחים פולשים בתשתיות כבישים | עדי גמליאל