כלי נגישות

חברת נתיבי ישראל 

צמצום זיהום אור מתאורת כבישי החברה

מהות הפרויקט: שימוש בתאורה ידידותית לסביבה לאורך כבישי נתיבי ישראל יוביל לצמצום הפגיעה בטבע ויצירת סביבה בטוחה ביולוגית תוך התייעלות אנרגטית וחיסכון כלכלי של החברה.

חברת נתיבי ישראל – החברה הלאומית לתשתיות תחבורה (חברה ממשלתית) מקדמת בימים אלו פרויקט להטמעה של שיקולים אקולוגיים בתאורת כבישים למניעת זיהום תאורה.

זיהום אור הוא מצב בו אור לא נחוץ זולג אל מעבר לתחום המיועד להארה, וגורם למגוון השפעות שליליות על עטלפים, חרקים, עופות ויונקים.

הפרויקט עוסק בהטמעה של אמצעים למניעת זיהום אור בתאורת כבישי החברה (חדשים וקיימים), יישם מחקרים קודמים בנושא ואמנה שגובשה בין נתיבי ישראל לרשות הטבע והגנים.

יצירת איזון אקולוגי בשעות החשיכה בין צרכי הטבע וצרכי חברת נתיבי ישראל תוך מיקוד התאורה באזורים הנדרשים ומניעת זליגתה לשטחים הסמוכים, יוביל לצמצם השפעתה של חברת נתיבי ישראל על המגוון הביולוגי בסביבתה, למיצובה כחברה מובילה בתחום ולחסכון כלכלי והפחתת טביעת הרגל הפחמנית של החברה.

הפרויקט מבוצע במסגרת קול קורא המשותף לחברה להגנת הטבע והמשרד להגנת הסביבה.

נתיבי ישראל – החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ

מזעור השפעת צמחים פולשים וטיוב ממשק הצומח בשולי כבישים בתשתיות נת"י

מהו האתגר עמו החברה התמודדה:

 • ייעול הטיפול בצמחים פולשים ברצועות הדרכים הבינעירוניות
 • שילוב שיקולים סביבתיים ובטיחותיים בקביעת סדרי העדיפויות לטיפול
 • אפיון הפתרונות והאמצעים לטיפול בצמחים פולשים והטמעתם בפעילויות החברה השונות

מטרת הפרויקט:

 • לגבש אמצעים יעילים לצמצום תופעת ההתבססות וההתפשטות של צמחים פולשים לאורך כבישי החברה
 • לקבוע סדרי עדיפויות לטיפול בהתחשב בקדימויות סביבתיות, בטיחותיות וכלכליות

תוצרי הפרויקט (בעבודה):

הנחיות ונהלים לטיפול יעיל בצמחים פולשים:

 • מפרט כללי לביצוע
 • מתודולוגיה לתעדוף והגדרת יעדים לטיפול בביצוע ובאחזקה
 • נהלי עבודה ישימים לדיווח וטיפול במסגרת האחזקה
 • הנחיות תכנון מעודכנות

 השינויים הצפויים להתרחש כתוצאה מהפרויקט:

 • ייעול הטיפול בצמחים הפולשים וחסכון עלויות בטווח הארוך
 • צמצום היקף הפצת צמחים פולשים מצדי הדרכים
 • העלאת המודעות בחברה ובקרב ספקיה

 

 

טבע ועסקים 2019 | נתיבי ישראל: תאורה סביבתית – איזון בין בטיחות בדרכים ובטיחות ביולוגית | ארז סיקסיק

 

שת"פ טבע ועסקים 2019 | מזעור השפעות של צמחים פולשים בשולי הכבישים | עמי לזר ומעדה גדב

לסקטור תשתיות
טבע ועסקים 2017 | נתיבי ישראל: מניעה וטיפול בצמחים פולשים בתשתיות כבישים | עדי גמליאל