כלי נגישות

סקטורים

לא חייבים להמציא מחדש את הגלגל…
כדי לשפר את הקשר בין החברה שלך לבין הטבע, ניתן  לאמץ פרוטוקולים והנחיות שכבר נבחנו בחברה אחרת מאותו סקטור.
הכנסו כדי לגלות מה חברות מובילות בסקטור עושות בתחום המגוון הביולוגי.

חקלאות ומזון

חקלאות וטבע – משפיעים ומושפעים

ענפי החקלאות וייצור המזון הם מהסקטורים המשפיעים ביותר על המגוון הביולוגי – אך גם התלויים בו ביותר.
גידולים חקלאיים רבים נשענים על השירותים שמספק הטבע:
ייצור אדמה פוריה, אספקת מים להשקייה, האבקת יבולים, הדברה ביולוגית, ועוד.

מאידך, החקלאות היא צרכנית אדירה של שטחים פתוחים ומים –  ובכך מתחרה באופן ישיר עם המשאבים שעליהם גם נשען הטבע.

לחקלאות השפעות שוליים משמעותיות ביותר על הטבע, ובהן ריסוס בחומרי הדברה, שינוי הנוף הטבעי וזמינות המזון בו (בעיקר באזורים מדבריים בהם החקלאות מהווה שינוי דרמטי של התנאים היובשניים והעניים במזון), ותחרות של דבורי דבש המשמשות להאבקת גידולים – עם דבורי הבר הטבעיות.

כיצד חיים ביחד?

חיות מסוימות נהנות מעודפי המזון במרחב, ועלולות להפוך לחיות מתפרצות ולגרום לנזקי חקלאות. הפיתרון לכך הוא, כמובן, סניטציה.

גישת ה"land sharing" מציעה פרוטוקולים לשילוב של המגוון הביולוגי עם הגידול החקלאי, כדי לייצר תועלות משותפות לחקלאי (הפחתת עלויות ייצור, שימור קרקע, טיפוח אויבים טבעיים) ולטבע (עליה במגוון מינים מקומי, מניעת השפעות שוליים, שמירת אלמנטים טבעיים בשטח החקלאי). יקב תבור הטמיע ב85% מהכרמים שלו פרוטוקול גידול ליין אקולוגי. חברת מילופרי מפתחת בימים אלה פרוטוקולים לגידולים המרכזיים שהיא עוסקת בהם.

לעיתים שטחי ייצור הופכים לבית גידול חיוני עבור בעלי חיים. כך בחברת מלח הארץ, אשר שטחי הייצור שלה הפכו לאתר קינון חשוב עבור שחפיות נדירות.

 

טבע ועסקים 2019 | חזון לרפת אקולוגית | ליהי ברקן

טבע ועסקים 2019 | מילופרי: מתו תקן לניהול אקולוגי של החקלאות | שגית חיים

 

טבע ועסקים 2017 | יקב תבור: יין אקולוגי: סוד החיבור בין חקלאים, פרחים וצרכנים | מיכל אקרמן

 

איך מתמודדות חברות פעילות עם האתגר?