כלי נגישות

1-IBI: מיפוי פריסה גיאוגרפית המשפיעה על שטחים רגישים ומינים רגישים
כניסה לסימולטור

האם החברה פועלת בשטחים רגישים מבחינה אקולוגית?

האם החברה פועלת באתר המצוי באחד מהשטחים הרגישים הבאים או שיש לה שייכות תפעולית (בעלות, חכירה, פעילות או השפעה בשרשרת האספקה) באתר המצוי בשטח רגיש?

לבדיקה באמצעות הסימולטור

שם האתר בו החברה פועלת

שם האתר בו החברה פועלת
יש להזין את שם האתר, לדוגמה: מחצבת רננים / מפעל המלט יובלים

מסדרונות אקולוגיים ארציים

מסדרונות אקולוגיים ארציים
מסדרון אקולוגי הוא מרחב פתוח המשמש לתנועה והפצה של בעלי חיים וצמחים. הקישוריות האקולוגית חיונית לשמירת הטבע בישראל. האתר נחשב רגיש אם נמצא בתוך מסדרון אקולוגי או בטווח של 250 מטר ממנו, על פי שכבת הממ"ג של רט"ג, רותם 2014

דוגמא

דוגמא
האתר מצוי מחוץ למסדרון האקולוגי, אך בטווח השפעה עליו - במרחק 200 מ' ממסדרון אקולוגי ארצי באזור דרום מישור חוף.

שמורות טבע / יערות / hotspots

שמורות טבע / יערות
שמורות טבע ויערות הם שטחים פתוחים שייעודם הסטטוטורי
לשמור על השטח הפתוח. האתר נחשב רגיש אם נמצא בתחום שמורת טבע, יער, או 500 מטר מהם, על פי שכבת הממ"ג של שמורות טבע / יערות בתמ״א 1 ושכבת הממ״ג של תמ״א 22. hotspot הוא אתר נקודתי בעל רגישות מיוחדת לשימור המגוון הביולוגי על פי שכבת הממ״ג של מכון דש״א.

דוגמא

דוגמא
דוגמא 1: האתר צמוד לשמורת טבע מאושרת: חולות זיקים וליער חולות אשקלון.

דוגמא 2: האתר נמצא בטווח ההשפעה על שטחים מוגנים: מרחק 250 מ' מאתר מלחת נעמן המהווה hotspot עבור מיני צומח שונים הנמצאים בסכנת הכחדה.

שטח טבעי / טבעי למחצה

שטח טבעי / טבעי למחצה
אתר נחשב רגיש אם מתוכנן על שטח טבעי או טבעי למחצה בהתאם לבדיקה של אקולוג או אדריכל נוף בשטח.

דוגמא

דוגמא
האתר מצוי במרחק 100 מ' משטח טבעי של בתה ים תיכונית.

מערכת אקולוגית בסיכון

מערכת אקולוגית בסיכון
אתר נחשב רגיש אם נמצא בתחום מערכת אקולוגית שכמעט אינה מוגנת בשמורות טבע או בטווח 250 מטר ממנה, על פי שכבת הממ"ג "מערכות אקולוגיות בישראל" של רט"ג, רותם 2015. המערכות המצויות בייצוג חסר, כלומר שפחות מ-20% משטחן מוגן בשטחים מוגנים, הן: בתות ספר לאורך גב ההר ובדרום מדבר יהודה, לס בצפון הנגב, עמקים אלוביאליים באזור יובשני/ים תיכוני, קרקעות קלות וכורכר בשרון ובמישור החוף, נפתולי גאון הירדן לאורך בקעת הירדן, מלחות חוף, חולות מישור החוף, מליחות מדבר בבקעת הירדן ובערבה, בתה וגריגה ים תיכונית, שוניות סלעיות בים תיכון, שונית האלמוגים במפרץ אילת, אזורי עשב ים, בריכות חורף.

דוגמא

דוגמא
האתר נמצא בטווח השפעה על מערכת אקולוגית רגישה - במרחק 200 מ' מבית גידול לח במישור חוף הגליל / האתר מצוי בתוך אזור לס בצפון הנגב / האתר מצוי במרחק 100 מ' ממערכת אקולוגית של קרקעות קלות וכורכר בשרון

נחל

נחל
אתר נחשב רגיש אם נמצא בטווח של 250 מטר מנחל או ערוץ טבעי (רטוב או יבש) על פי שכבת הממ״ג של תמ״א 34/ב/3

דוגמא

דוגמא
דוגמא 1: האתר נמצא במרחק של 150 מ' מנחל אפק

דוגמא 2: נחל ענבה עובר בשטח האתר.

מינים בסכנת הכחדה / מוגנים / נודדים

מינים בסכנת הכחדה / מוגנים / נודדים
אתר נחשב רגיש אם בתחומו נמצאים מיני צמחים ובעלי חיים המוגדרים בסכנת הכחדה על פי הרשימות האדומות של ה IUCN / הספר האדום לצמחים בישראל / הספר האדום לחולייתנים בישראל. יש לציין את המינים המושפעים וקטגוריות הסיכון שלהם להכחדה (CR/EN/VU/NT). בנוסף, יש לציין אם האתר משפיע על מינים נודדים המוגנים בהתאם לאמנות בינלאומיותלרבות עופות, עטלפים, צבי ים ויונקים ימיים. כמו כן, יש לפרט נוכחות מינים מוגנים על פי אכרזת ערכי טבע מוגנים 2005. מידע רלוונטי ניתן לבקש מרשות הטבע והגנים, סקרי מכון דש״א או מקורות אחרים.

דוגמא

דוגמא
דוגמא 1: בשטח האתר נמצאו:

- מיני צומח בסכנת הכחדה: אירוס הארגמן הנמצא בקטגוריית סיכון CR.
-חולייתנים בסכנת הכחדה: שנונית השפלה הנמצא בקטגוריית סיכון EN וצב יבשה מצוי הנמצא בקטגוריית VU.

דוגמא 2: באתר קיימים מינים מוגנים ביניהם: כלנית מצויה ויקינתון מזרחי / האתר בעל השפעה על מינים נודדים שונים כגון: חסידה לבנה, חסידה שחורה ויזנוב גדול.

תכנית מתאר לאתר טבע

תכנית מתאר לאתר טבע
אתר נחשב רגיש אם נמצא בתחום אתר טבע המוגדר בתוכנית מתאר מקומית (לדוגמה: תכנית המתאר לאתרי טבע עירוני בירושלים)

דוגמא

דוגמא
האתר מצוי במרחק של 200 מ' מגבעת התיתורה המהווה אתר טבע עירוני בתכנית המתאר המקומית של מודיעין.
הוספת אתר נוסף
הבא >>
<< הקודם
הורדה
צפייה
הדפסה