כלי נגישות

החברה הכלכלית גולן

צמצום השפעות שוליים בגולן

מהות הפרויקט: בניית הנחיות גנריות לצמצום השפעות שוליים במיזמי תיירות ובתחומי יישובי הגולן

החברה הכלכלית גולן הינה הזרוע הביצועית של המועצה האזורית גולן, האחראית על כ 1200 קמ"ר של שטחים פתוחים, מתוכם כ 44 קמ"ר הינם שטחי יישובי הגולן. השטחים הפתוחים במרחב הגולן הינם נכס טבעי משמעותי הראוי לשימור. בשנים הקרובות צפויה הרחבה של יישובי הגולן ופיתוח מיזמי תיירות אשר יספקו דיור ותעסוקה לאוכלוסייה המקומית ההולכת וגדלה.

במסגרת קול קורא המשותף לחברה להגנת הטבע והמשרד להגנת הסביבה יבנה סט הנחיות לצמצום השפעות שוליים הנובעות מפיתוח יישובים ומיזמי תיירות. ההנחיות יתמקדו בנושאים: מינים פולשים, זיהום אור, רעש, פסולת אורגנית, גינון אקולוגי ועוד.

הטמעת ההנחיות יאפשרו את המשך פיתוח מרחב הגולן תוך צמצום ההשפעה על הטבע הסמוך.

הפרויקט צפוי להסתיים בשנת 2021.

עין קשתות | צילום: עופר בלנק,

עין קשתות | צילום: עופר בלנק

פארק וולקני אביטל | צילום: רונן גלבוע

פארק וולקני אביטל | צילום: רונן גלבוע

לסקטור תיירות
הנחיות מרחביות לשמירת הטבע בגולן | אלאור לוי | כנס טבעביז 2021