כלי נגישות

מלח הארץ בע"מ


שמירה על אוכלוסיית העופות בבריכות המלח

אתגרים

 • מלחות הן בית גידול שכמעט ונכחד מישראל. אתרי חברת המלח בעתלית, עברונה ואילת מושכים אליהם ציפורים נודדות (פלמינגו, סייפנים וכו') וציפורים מקננות (שחפיות, תמירונים וכו').
 • האתגר המרכזי הוא שימור ותפעול של בית גידול ייחודי, בעל מליחות גבוהה, . כאתר איכותי לעופות ייחודיים תוך כדי תפקוד השטח כמפעל להפקת מלח.

מטרות

 • שמירה על אוכלוסייה בסכנת הכחדה של שחפיות ים ושחפיות גמדיות.
 • יצירת אתרי קינון נוספים בשטח בריכות המלח.
 • הגדלת המודעות הציבורית לשמירה על בית הגידול של בריכות המלח ועל הציפורים המקננות בו.

שחפית גמדית | צילום: יוסי אשבול

תוצרי הפרויקט

 • יצירת אתר קינון מרכזי ובטוח ביותר עבור השחפיות על ידי שליטה בגובה מפלס המים, למניעת הצפה, וגידור אתרי הקינון המרכזיים להגנה מטורפים.
 • גידול אוכלוסיית השחפיות  מכמות של מאות בודדות בשנת 2008, לכמות של כ- 735 זוגות שחפיות ים וכ- 222 זוגות של שחפיות גמדיות בשנת 2016.
 • פעילות חינוכית להגברת המודעות בבתי ספר באזור.
 • ויסות המבקרים באתר, על מנת לא לפגוע בקינון.

 

שינויים שהתרחשו

 • בניית אי מלאכותי לשם קינון ציפורים.
 • הצלחת קינון גבוהה יותר של שחפיות בעקבות גידור ואספקת מסתור לאפרוחים.
 • לימוד ומחקר על ביולוגיית הקינון של השחפיות, בשיתוף אוניברסיטת תל אביב והחברה להגנת הטבע.
 • הגדלת המודעות לשמירה על המגוון הביולוגי באמצעות חשיפת הפרויקט לתלמידי בית ספר ולקהל הרחב במסגרת סיורים במרכז המבקרים של החברה.
 • שילוב השמירה על העופות כחלק מהנורמה הנהוגה בקרב כלל עובדי החברה, והגדלת תחושת הגאווה והשייכות של העובדים למקום עבודתם.

 

מחסות לשחפיות באי המלאכותי בבריכות המלח בעתלית

 

לסקטור חקלאות ומזון
טבע ועסקים 2017 | חברת המלח: כיצד מודדים תפוקות עסקיות במלח ובביצי שחפיות? | דוביק טל