כלי נגישות

IBI-MA: גישת הניהול למגוון ביולוגי
א. האם בחברה קיים נושא משרה המתכלל את נושא השפעת החברה על המגוון הביולוגי?

כן

 • האם מדובר על חבר הנהלה?

  כן | לא

  דוגמא

  דוגמא
  סמנכ"ל איכות סביבה / מנהל אחריות תאגידית
 • האם מדובר על אדם בעל הכשרה ייעודית לנושא?

  כן | לא

  דוגמא

  דוגמא
  סמנכ"ל איכות הסביבה הינו אקולוג בעל ותק של 10 שנים בתחום

לא

 • מי הגורמים בחברה האחראיים לניהול חלק מנושאי המגוון הביולוגי?

  דוגמא

  דוגמא
  ממונה איכות סביבה – אחראי על מניעת הפצה של מינים פולשים וצמצום קיטוע בתי גידול טבעיים;
  מהנדס איכות סביבה – אחראי על הפחתת זיהום האור;
  מנהל תפעול ראשי – אחראי על צמצום והתאמת הגידור לצרכי החברה;
  מנהל חטיבת אחזקה – אחראי על מניעת דריסות בע"ח
ב. האם לחברה אסטרטגיה/תכנית ניהול למניעת נזקים וצמצום השפעות שליליות על המגוון הביולוגי?

כן

 • הציגו את האסטרטגיה ואת יישומה בכל שרשרת האספקה של הארגון

  דוגמא

  דוגמא
  דוגמא 1: לחברה תכנית אסטרטגית לפיתוח בר קיימא המתייחסת בין היתר לתחום המגוון הביולוגי. עמודים 30-40 במסמך המצורף מתייחסים למניעת נזקים וצמצום השפעות שליליות על המגוון הביולוגי.

  דוגמא 2: בשנת 2015 החברה הקימה צוות האחראי לתחום המגוון הביולוגי הכולל ממונה מגוון ביולוגי ושני מהנדסי איכות סביבה. הצוות בונה ומפקח על תכנית העבודה השנתית בתחום. כמו כן, החברה מקצה 250,000 ₪ המהווים 2% מההכנסות השנתיות לטיפול בהשפעות שליליות על המגוון הביולוגי ביניהן טיפול במינים פולשים, פסולת אורגנית וזיהום אור הקיימים בשטח החברה.
 • האם נושא המגוון הביולוגי מוטמע בחלקים הרלוונטיים בתכניות העבודה השנתיות של החברה?

  כן | לא

  דוגמא

  דוגמא
  תכנית העבודה השנתית כוללת יעדים, פעולות ליישום והגדרת אחראים לביצוע ומתייחסת לנושאים הבאים: צמצום פגיעה בחיות וצמחי בר, צמצום תאורה הזולגת במהלך ההקמה והתפעול לשטחים הטבעיים הסמוכים, טיפול במינים פולשים הקיימים בשטחי החברה וצמצום הרס וקיטוע בתי גידול טבעיים לרבות פגיעה בקרום הקרקע ובצומח הטבעי, שינוי משטר מים וניקוז טבעיים, וקיטוע בין שטחים טבעיים ושטחים פתוחים. לפירוט נוסף, ניתן להעלות את תוכנית העבודה השנתית של החברה כקובץ מצורף בסיום תהליך הדיווח.

לא

ג. האם נושא השפעת החברה על המגוון הביולוגי משולב במערך ההכשרה הארגוני?

כן

 • פרטו (בהדרכות לעובדים - כמה שעות מוקצות לנושא לעובד?)

  דוגמא

  דוגמא
  הכשרות ייעודיות בנושאי תאורה ומינים פולשים נערכות אחת לרבעון עבור אנשי המקצוע הרלוונטיים. כמו כן, יידוע כלל העובדים בפעילות החברה בתחום המגוון הביולוגי מתבצע כחלק מיום עיון שנתי.

לא

הבא >>
<< הקודם
הורדה
צפייה
הדפסה