כלי נגישות

ארגז כלים לעסק שומר טבע

ארגז הכלים שלנו מציע לך פתרונות מעשיים לתכנון, עיצוב, ניהול ותחזוקה של פעילויות החברה, בהיבטים המשפיעים על המגוון הביולוגי. יישום ארגז הכלים יקטין את טביעת הרגל האקולוגית של החברה.

ארגז הכלים

כמעט כל פעולה שאנו עושים משפיעה על הטבע.
חברות עסקיות משפיעות על הטבע במגוון דרכים, ולכן ארגז הכלים שלנו מציע לך פתרונות מעשיים בשורה של נושאים:

  • כיצד למנוע זיהום אור בעזרת תאורה נכונה?
  • כיצד לצמצם קיטוע אקולוגי  ולהגביר את הקישוריות האקולוגית בעזרת תכנון נכון של שימושי הקרקע?
  • כיצד למנוע חדירה והפצה של מינים פולשים המזיקים לטבע?
  • איך לשמור על איזון אקולוגי בעזרת סניטציה וניהול נכון של הפסולת האורגנית?

 

בנוסף, אנו מפרטים שורה של נושאים חשובים נוספים ופרוטוקולים מפורטים לביצוע נכון שלהם:

  • כיצד להטמיע היבטים אקולוגיים משלב מוקדם של התכנון?
  • כיצד לנהל שטח טבעי הכלוא בתחומי המתקן?
  • כיצד לתכנן ולהציב תשתיות בסביבה החופית?
  • כיצד לבצע הדברת יתושים ידידותית לטבע?
  • איך לתכנן גינון אקולוגי?
  • כיצד למנוע נוכחות וקינון של עופות לא רצויים בשטח המתקן?