כלי נגישות

צילום: אלבטרוס

ארגז כלים לעסק שומר טבע

ארגז הכלים שלנו מציע לך פתרונות מעשיים לתכנון, עיצוב, ניהול ותחזוקה של פעילויות החברה, בהיבטים המשפיעים על המגוון הביולוגי. יישום ארגז הכלים יקטין את טביעת הרגל האקולוגית של החברה.

תשתיות חוף וים

הסביבה החופית של ישראל היא מרחב רגיש מאוד מבחינה אקולוגית. כל התערבות תשתיתית בשטח עלולה לגרום לשיבוש מאזן הסעת החול, פגיעה בבתי גידול ימיים, הפרעה לרבייה של צבי ים, חדירה של מינים פולשים, ועוד.

במסגרת פרויקט משותף עם החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון, פותחו שני מסמכים מנחים להנחת תשתיות בסביבה החופיתהן ביבשה והן בים.

  • מסמך מפרטים טכניים להנחיות אקולוגיות, על פי סוגי הגנות למצוק (ביבשה או בים).
  • מדריך ניהולי המכיל הנחיות אקולוגיות בעת התכנון, המכרז, הביצוע והפיקוח על ההקמה של הגנות למצוק החופי.

גם תשתיות חופיות נוספות יכולות לצאת נשכרות מהטמעה של ההנחיות האקולוגיות המופיעות במסמכים אלה, כדי לצמצם את טביעת הרגל האקולוגית שלהן.

חוף סלעי. השטחים הסלעיים הם המגוונים והעשירים ביותר ביולוגית מכל בתי הגידול בסביבה החופית | צילום: אלון רוטשילד

חזרה לארגז הכלים
איך מתמודדות חברות פעילות עם האתגר?