כלי נגישות

IBI-4: שיקום, שחזור ופעולות לאישוש בתי גידול ומינים בסיכון

מהו אחוז השטח המשוקם / השטח הנמצא בתהליך שיקום, מתוך סך השטח שהחברה משפיעה עליו השפעה שלילית?

דוגמא

דוגמא
סך שטח ההשפעה של החברה הינו 135 קמ"ר מתוכם 65 קמ"ר הינו שטח דיקור הכביש ו 70 קמ"ר מהווים שטחי עבודות הכוללים שבילי גישה, אזורי התארגנות ועוד אשר יעברו שיקום עם סיום העבודות. מאחר וחלק רחב מהתשתיות הסתיים, נכון לפברואר 2018 כ 40% משטחי ההשפעה של החברה עברו שיקום (55 קמ"ר) ואילו השטחים הנותרים צפויים לעבור שיקום עד שנת 2020.

מהם היעדים ומדדי ההצלחה האקולוגיים של השיקום המבוצע? האם יעד השיקום הוא השבת המערכת האקולוגית הטבעית?

דוגמא

דוגמא
דוגמא 1: לפירוט יעדי השיקום ראה תכנית שיקום מצורפת.

דוגמא 2: להלן יעדי השיקום ל 3 שנים ומדדים להצלחה:

א. - יעד: השבת מיני צומח מקומי לשטחים המופרים תוך טיפול והכחדה של מינים פולשים באזורים אלו.
-מדדים: עליה שנתית של 15% בכיסוי הצומח הטבעי לאורך השטחים המופרים וירידה של 50%, 70%, 90% מכיסוי הצומח של מינים פולשים בשנה הראשונה, השנייה והשלישית בהתאמה.

ב. יעד: אישוש אוכלוסיית האירוס השחום שנפגעה במהלך העבודות.
מדד: מספר הפרטים של אירוס שחום שהושוו בהצלחה לשולי הכביש.

האם השיקום מנוהל על ידי אקולוג מומחה?

מיהו אקולוג מומחה?
· אקולוג מומחה הוא בעל תואר שני ומעלה באקולוגיה. אגרונום/ מהנדס סביבה/מהנדס מים /אדריכל נוף - אינם יכולים לשמש על תקן אקולוג

· ניסיון מוכח בליווי תהליכי התכנון והבנייה: האקולוג צריך להיות מסוגל לחזות את ההשפעות הצפויות לסביבה הטבעית כתוצאה מהליך הבנייה המתוכנן.

· היכרות עם בתי הגידול העיקריים של מדינת ישראל.

· ניסיון באקולוגיה מרחבית ועבודה עם מערכות מידע גיאוגרפיות (GIS), ככלי לניתוח השפעות כגון יחס למסדרונות אקולוגים, ריכוז תצפיות במיני בע"ח וצמחים וכיו"ב.

· יכולת וניסיון בעבודת שדה וקשרי עבודה עם אנשי מקצוע רלוונטיים לעבודת השדה (בוטנאי/ת, צפר/ית...)

· התמחות וניסיון של שנתיים לפחות באקולוגיה של הנוף (Landscape ecology), זואולוגיה וביולוגיה.

דוגמא

דוגמא
השיקום מבוצע ע"י חברת ייעוץ חיצונית מתוכה מלווים את הפרויקט 2 אקולוגים בעלי ניסיון בשיקום שטחי לס מדבריים וצומח גיאופיטים.

האם מבוצע ניטור אקולוגי ארוך טווח למעקב אחרי הצלחת השיקום?

דוגמא

דוגמא
מבוצע ניטור לאורך השטחים המשוקמים בנושא מינים פולשים הנמשך 3 שנים מסיום העבודות. כמו כן, נעשה ניטור של כמות הזרעים של אירוס שחום המיוצרים בשטח המשוקם.
ב מינים

כמה מינים מצויים בתהליך אישוש על ידי החברה, ומה דרגת הסיכון שלהם להכחדה?

דוגמא

דוגמא
החברה בחרה להתמקד באישוש שני מיני צומח הנמצאים בסכנת הכחדה:
אֲבֶלִינְיַת מִישֶׁל – נמצא בסכנה חמורה (CR) ו- אֲזוֹבְיוֹן דָּגוּל הנמצא בסכנת הכחדה (EN).

האם האישוש מנוהל על ידי אקולוג מומחה?

מיהו אקולוג מומחה?
· אקולוג מומחה הוא בעל תואר שני ומעלה באקולוגיה. אגרונום/ מהנדס סביבה/מהנדס מים /אדריכל נוף - אינם יכולים לשמש על תקן אקולוג

· ניסיון מוכח בליווי תהליכי התכנון והבנייה: האקולוג צריך להיות מסוגל לחזות את ההשפעות הצפויות לסביבה הטבעית כתוצאה מהליך הבנייה המתוכנן.

· היכרות עם בתי הגידול העיקריים של מדינת ישראל.

· ניסיון באקולוגיה מרחבית ועבודה עם מערכות מידע גיאוגרפיות (GIS), ככלי לניתוח השפעות כגון יחס למסדרונות אקולוגים, ריכוז תצפיות במיני בע"ח וצמחים וכיו"ב.

· יכולת וניסיון בעבודת שדה וקשרי עבודה עם אנשי מקצוע רלוונטיים לעבודת השדה (בוטנאי/ת, צפר/ית...)

· התמחות וניסיון של שנתיים לפחות באקולוגיה של הנוף (Landscape ecology), זואולוגיה וביולוגיה.

דוגמא

דוגמא
דוגמא 1: האישוש מבוצע באמצעות אקולוג מומחה.

דוגמא 2: האישוש מבוצע ע"י סוקר צומח בעל ניסיון של 10 שנים בתחום ההשבה באזור הנדרש.

האם מבוצע ניטור אקולוגי ארוך טווח למעקב אחרי הצלחת האישוש?

דוגמא

דוגמא
מבוצע ניטור אחת לשנה בעונה המתאימה כחלק משיתוף פעולה עם הקהילה המקומית וגוף המממן. נכון להיום קיים מימון ל- 5 השנים הקרובות.
ג פעילות התנדבותית

האם החברה או עובדיה מעורבים בפעילות / מימון פעילות לשימור המגוון הביולוגי, שאינה קשורה לצמצום השפעות שליליות של החברה (למשל אימוץ שמורת טבע, שיקום בית גידול בסיוע הקהילה, וכד׳)?

דוגמא

דוגמא
דוגמא 1: החברה מקיימת פעם בשנה יום גיבוש עבור כלל עובדי החברה. בשנת 2017 כחלק מיום הגיבוש ותוך שיתוף עם רשות הטבע והגנים, עובדי החברה התנדבו באתר הכרמל בתחומים שונים ביניהם: ניקיון חופים ועקירת מינים פולשים.

דוגמא 2: בשנת 2016 החברה תרמה כ 200,000 ₪ עבור הקרן לשמירת הטבע והמורשת.

מה כמות העובדים / ההיקף הכספי של הפעילות?

דוגמא

דוגמא
ביום הגיבוש השתתפו כ- 55 עובדי החברה.
הבא >>
<< הקודם
הורדה
צפייה
הדפסה