כלי נגישות

צילום: גיל גוזני
ארגז כלים לעסק שומר טבע

ארגז הכלים שלנו מציע לך פתרונות מעשיים לתכנון, עיצוב, ניהול ותחזוקה של פעילויות החברה, בהיבטים המשפיעים על המגוון הביולוגי. יישום ארגז הכלים יקטין את טביעת הרגל האקולוגית של החברה.

זיהום אור ליד הים

בחודשים האחרונים החברה להגנת הטבע והמשרד להגנת הסביבה מקדמים מהלך אזורי להפחתת זיהום אור ולהתייעלות אנרגטית לאורך חופי הים.

כחלק ממהלך זו התבצע מיפוי לאורך חלקים מרצועת החוף של הים התיכון ומפרץ אילת לאיתור מקורות תאורה הזולגים לכיוון הים והחוף וגורמים לפגיעה סביבתית ולבזבוז אנרגטי. את תוצאות המיפוי והרגישות הסביבתית של האזורים ניתן לראות במפות הבאות.

זיהום אור בשטחים רגישים בחזית הים התיכון מרחב ראש הנקרה-עכו:

זיהום אור בשטחים רגישים בחזית הים התיכון –

מרחב אולגה-ארסוף:

 

מיפוי מפורט של האזורים שנסקרו מרחב ראש הנקרה-עכו:

מיפוי מפורט של האזורים שנסקרו מרחב אולגה-ארסוף:

סניטציה

 

 

חזרה לארגז הכלים