כלי נגישות

צילום: מידד גורן

ארגז כלים לעסק שומר טבע

ארגז הכלים שלנו מציע לך פתרונות מעשיים לתכנון, עיצוב, ניהול ותחזוקה של פעילויות החברה, בהיבטים המשפיעים על המגוון הביולוגי. יישום ארגז הכלים יקטין את טביעת הרגל האקולוגית של החברה.

תכנון מבנים באופן המצמצם התבססות עופות

בעיית קינון העופות

מיני עופות מסוימים, בהם עורבים, יונים, קאקים ומאיינות, נוטים להתקבץ באזור אחד ולהפוך אותו לאתר לינה ושיחור. בתוך כך הם הופכים במהירות למטרד מתמשך של רעש ולכלוך (תמונות 3-1). לעיתים, עלול להיגרם נזק לרכוש (תמונה 3), לרבות פגיעה במערכות חשמל ותאורה. במקרים קיצוניים עופות אלה עלולים להוות מפגע בטיחותי (למשל בבסיסי חיל האוויר) ואף יכולים להוות וקטור להפצת מחלות שונות לאדם.

עופות אלה מהווים לרוב גורם זר במערכת האקולוגית הטבעית,  והיא בעלת השפעות שליליות על הטבע הישראלי.

הגורמים לתופעה

תכנון שגוי של תשתיות ומבנים מייצר מקומות קינון מועדפים לעופות כמו יונים, מאיינות ועורבים. יחד עם פסולת זמינה למאכל, עמדות תצפית מלאכותיות והשקיה מלאכותית עם גינון במינים זרים – נוצרים תנאים נוחים להתבססות עופות לא רצויים.

שפע המשאבים מאפשר צפיפות גדולה, מה שגורם למטרד מתמשך לאדם, ומאפשר את פלישתם של עופות אלה לבתי גידול חדשים בכל קצוות הארץ, תוך גרימת נזקים אקולוגיים וכלכליים.


מה ניתן לעשות?

יש לטפל בנפרד בכל אחד מגורמי המשיכה של עופות לשטחים בשליטה אנושית, קרי, מקורות מזון, שטחי לינה וקינון ונקודות תצפית. הניסיון הנצבר מטיפול מערכתי בבסיסי חיל האוויר מלמד כי באמצעות פתרונות מתחומים שונים ניתן לצמצם את ממדי התופעה בצורה משמעותית:
תכנון הנדסי של מבנים – מסמך הנחיות למניעת קינון של עופות לא רצויים:

  • גינון אקולוגי
  • סניטציה- טיפול בפסולת אורגנית
  • תכנון הנדסי נכון של גופי תאורה למניעת קינון עופות

 

קינון יונים בגוף תאורה צמוד תקרה | צילום: שלמה ברנדוין

 

יש לצמצם ככל הניתן ביצירת אלמנטים שטוחים הרחבים מ- 10 ס"מ. משטחים מסוג זה המהווים עמדות נחיתה, שוטטות וקינון ומהווים מוקדי משיכה לעופות. תמונות: בית הספר לטיסה-חצרים | צילום: שלמה ברנדוין.

 

מומלץ לרשת כל אלמנט בנוי המהווה משטח נחיתה לעופות | צילום: מרשתת חופשית

 

איור: תעלות חיצוניות של כבלי תקשורת יותקנו כך שהצלע הרחבה מוצמדת למבנה, באופן המאפשר עמידה רק על הצלע הצרה, ומקשה על נוכחות עופות.

 

קינון של דרור הבית, מין ים תיכוני, בתחנת דלק באזור מדברי. חללים פתוחים שאינם ממוגנים ברשת או בקוצים- מזמינים קינון של עופות אופורטיוניסטים, הגורמים ללכלוך ועלולים לגרום להשפעות שליליות על הטבע באזור | צילום: אלון רוטשילד

 

קוצים להגנה מפני נחיתת עופות | צילום: שלמה ברנדוין

הנחיות לתכנון מבנים באופן המצמצם התבססות עופות לא רצויים

הנחיות תכנון מבנים למניעת קינון

א. בתכנון המבנה, מגובה של 2 מטר ומעלה, יש לצמצם ככל הניתן ביצירת אלמנטים שטוחים הרחבים מ– 10 ס"ממשטחים אלה מהווים עמדות נחיתה, שהייה וקינון והופכים מוקדי משיכה לעופות לא רצויים.

ב. חלונות יתוכננו במישור חיצוני לקיר באופן שישאיר אדן חלון צר מ– 10 ס"מ.

ג. גגות משופעים יתוכננו בזווית חדה (מתחת ל– 60 מעלות). עם גימור חלק וללא זיזים ובליטות, עליהן נוח לעוף להקים קן.

ד. מומלץ לרשת גגות בהם מוצבים לוחות סולריים וקולטני שמש לכל רוחבם, וכן לרשת כל אלמנט רוחבי המהווה משטח נחיתה לעופותגודל "עין" ברשת לא יעלה על 4X4 או 5X5 ס"מ.

ה. חדרי אוכל יש לתכנן עם דלתות כפולות המאפשרות סגירה של דלת חיצונית לפני פתיחת הדלת הפנימית.

ו. תעלות (תקשורת, ניקוז, מזגנים וכיו"ב) יתוכננו ככל הניתן כשהן ממוקמות בתוך הקירות.

ז. תעלות חיצוניות של כבלי תקשורת יותקנו כך שהצלע הרחבה מוצמדת למבנה, באופן האפשר עמידה רק על הצלע הצרה (איור 1).

ח. קירות תמך חיצוניים / קירות אקוסטיים יתוכננו באופן שטוח וחלק (ללא בליטות ושקעים דקורטיביים).

ט. אלמנטים צרים ואורכיים יש לתכנן בשיפוע גדול מ 60 מעלות ועם "קוצים" למניעת התיישבות עופות.

דגשים לבחירת קוצים:

  • אורך הקוצים: למניעת עופות מסוג מאיינות ויונים ניתן להשתמש בקוצים שאורכם 10 ס"מ.  למניעת עורבים מומלץ להשתמש בקוצים באורך 30 ס"מ.
  • צפיפות הקוצים: יש למקם שורת קוצים על כל 15 ס"מ משטח.
  • סוג הקוצים: מומלץ להשתמש בקוצים מפלדת אלחלד העמידים לקרינת UV.

י. אין לתכנן מבנים שקירותיהם עשויים חלונות זכוכית, בשל ריבוי של התנגשויות ציפורים כנגד החלונות.

יא. במידה ונעשה שימוש בקירות זכוכית או אלמנטים הכוללים משטחים שקופים (כמו מיגון אקוסטי לאורך כביש) יש להשתמש במדבקות חלון לצמצום היקף התופעה. יש להדביק מדבקה בקוטר של לפחות 40 ס"מ לכל מטר מרובע, כאשר המדבקה מודבקת במרכז המשטח. מומלץ להשתמש במדבקות עם צלליות של עופות דורסים.

חזרה לארגז הכלים