כלי נגישות

ארגז כלים לעסק שומר טבע

ארגז הכלים שלנו מציע לך פתרונות מעשיים לתכנון, עיצוב, ניהול ותחזוקה של פעילויות החברה, בהיבטים המשפיעים על המגוון הביולוגי. יישום ארגז הכלים יקטין את טביעת הרגל האקולוגית של החברה.

הדברת יתושים ידידותית לטבע

לצורך התמודדות עם מפגעי היתושים תוך צמצום הפגיעה הסביבתית הנלווית לכך, גובשו הנחיות מוסכמות בין המשרד להגנת הסביבה, החברה להגנת הטבע ורשות הטבע והגנים.

במסמכים מפורטות המלצות למדיניות חדשה, פרוטוקול טיפול מעודכן, והדרכים להטמעתו בפועל.

כמו בתחומים רבים נוספים, אנחנו מחפשים את הwin–win:
למצוא את שביל הזהב בין צורך ציבורי שיש לו השפעה על הטבע, לבין הדרך לעשות זאת בהשפעה מינימלית על הטבע. במקרה של מניעת מפגעי יתושים, כשמצליחים לשמור על המערכת האקולוגיתהיא משתקמת ומווסתת בעצמה את היתושיםוכך אנו נהנים מהטבע וגם חוסכים כסף.

ההמלצות במסמך מציעות דרכים לטפל ביתושים, אך עם מזעור וצמצום במידת האפשר של ההשפעות השליליות של ההדברהוכך להעצים את יכולתו של הטבע להפחית מפגעי יתושים באופן עצמאי על ידי המערכת האקולוגית.

תמונה ימנית: מצב צמחיית הגדות במקטע הניסוי לפני תחילת הפיילוט – יולי 2014 | תמונה שמאלית: מצב צמחיית הגדות במקטע הניסוי לאחר שנתיים – יוני 2016. שימו לב להתחדשות צומח הגדה המאפשר אחיזת הקרקע ומניעת סחף.

 

חזרה לארגז הכלים
איך יתוש קטן יכול לשנות נחל שלם?
הרפורמה להדברה ביולוגית בשורק | ד״ר ענת רוזן, מנכ״לית, איגוד ערים לאיכות סביבה אשדוד חבל יבנה