כלי נגישות

ארגז כלים לעסק שומר טבע

ארגז הכלים שלנו מציע לך פתרונות מעשיים לתכנון, עיצוב, ניהול ותחזוקה של פעילויות החברה, בהיבטים המשפיעים על המגוון הביולוגי. יישום ארגז הכלים יקטין את טביעת הרגל האקולוגית של החברה.

הדברת יתושים ידידותית לטבע

לצורך התמודדות עם מפגעי היתושים תוך צמצום הפגיעה הסביבתית הנלווית לכך, גובשו הנחיות מוסכמות בין המשרד להגנת הסביבה, החברה להגנת הטבע ורשות הטבע והגנים.

במסמכים מפורטות המלצות למדיניות חדשה, פרוטוקול טיפול מעודכן, והדרכים להטמעתו בפועל.

כמו בתחומים רבים נוספים, אנחנו מחפשים את הwin–win:

למצוא את שביל הזהב בין צורך ציבורי שיש לו השפעה על הטבע של ריסוס יתושים, לבין הדרך לעשות זאת בהשפעה מינימלית על הטבע. במקרה של מניעת מפגעי יתושים, כשמצליחים לשמור על המערכת האקולוגיתהיא משתקמת ומווסתת בעצמה את היתושיםוכך אנו נהנים מהטבע וגם חוסכים כסף.

דרכים לטיפול ביתושים

ההמלצות במסמך מציעות דרכים שונות לשם הדברת יתושים, אך עם מזעור וצמצום מידת ההשפעות השליליות של ההדברה זווכך להעצים את יכולתו של הטבע להפחית מפגעי יתושים באופן עצמאי על ידי המערכת האקולוגית.

בתי גידול לחים בישראל כוללים מערכות אקולוגיות ייחודיות התומכות במגוון ביולוגי עשיר, בהם גם ערכי טבע המוגנים על פי חוק (כל מיני הדו-חיים והרכיכות) ומינים נוספים, כולל מינים נדירים או מינים המצויים בסכנת הכחדה (דגים ומיני סרטנים ירודים). בשל השפעת האדם על איכות וכמות המים והרגישות הגבוהה של מערכות אלו לשינויים ולהפרעות בבית הגידול, המגוון ביולוגי במערכות מים נמצא תחת איום מתמיד. מציאות זו מחייבת נקיטת פעולות להגנה, שימור ושיקום של מקווי המים תוך שימת דגש על המגוון הביולוגי המתקיים בהם. ברוב מקווי מים בהם קיימת מערכת אקולוגית תקינה הכוללת נוכחות של טורפים טבעיים כמו דגים וחרקי מים שונים כמות יתושים מווסתת באופן טבעי לרמה שאינה מהווה מפגע לאדם. עם זאת, בחלק ממקווי המים, בעיקר אלו שנפגעו מפעילות אדם, ריסוס נגד יתושים והדברה מאסיבית משפיעה על בתי הגידול ויכולה אף לגרום להרס משאבי הטבע במערכת האקולוגית.

הדברת יתושים, ריסוס יתושים

תמונה ימנית: מצב צמחיית הגדות במקטע הניסוי לפני תחילת הפיילוט – יולי 2014 | תמונה שמאלית: מצב צמחיית הגדות במקטע הניסוי לאחר שנתיים – יוני 2016. שימו לב להתחדשות צומח הגדה המאפשר אחיזת הקרקע ומניעת סחף.

 

חזרה לארגז הכלים
טבע ועסקים 2017 | הרפורמה להטמעת מדיניות בת-קיימא להדברת יתושים בנחל שורק | ד"ר ענת רוזן