כלי נגישות

שיתוף פעולה עם תעשיית אבן וסיד

מחצבות מייצרות חומרי חציבה לתשתיות, ומשנעות אותם לעיתים אל פרויקטים המצויים בשטחים פתוחים רגישים. צמחים פולשים המצויים במחצבות מפיצים זרעים לתוך חומר החציבה ומשם מגיעים הזרעים אל הטבע, נובטים ומסבים נזקים אקולוגיים קשים בשטחים הפתוחים.
בעקבות פניה של החברה להגנת הטבע, ובהנחייתה המקצועית, נרתמה חברת אבן וסיד לאתגר, ומטפלת כיום במחצבת מודיעים בביעור צמחים פולשים – על מנת למנוע הפצתם עם חומר החציבה.

שיתוף פעולה זה התרחב, וכיום מתוכננת פעילות להצבת תיבות קינון לדורס הנדיר בז אדום לשימור הקינון שלו במרחב המחצבה.
החברה להגנת הטבע מקדמת בימים אלה קוד אקולוגי לאגרגטים נקיים, מול כל סקטור המחצבות והתשתיות. במסגרת הקוד, אנו קוראים למחצבות למפות את הצמחים הפולשים במחצבה, ולטפל בהם לפי תכנית עבודה סדורה. מהלך זה יאפשר למחצבות לשווק אגרגטים נקיים מזרעי צמחים פולשים, ובכך למנוע הפצתם אל הטבע, וגם חיסכון בכסף ובנזקים לתשתיות חדשות.

לסקטור מחצבות