כלי נגישות

מקורות

צמצום זיהום אור במתקני החברה

מהות הפרויקט: שימוש בתאורה ידידותית לסביבה במתקני חברת מקורות יוביל לצמצום הפגיעה בטבע ויצירת סביבה בטוחה ביולוגית תוך התייעלות אנרגטית וחיסכון כלכלי של החברה.

במסגרת מיזם עסקים ומגוון ביולוגי, חברת מקורות – חברת המים הלאומית (חברה ממשלתית) מקדמת בימים אלו פרויקט להטמעה של שיקולים אקולוגיים בתאורת מתקני החברה, למניעת זיהום תאורה.

זיהום אור הוא מצב בו אור לא נחוץ זולג אל מעבר לתחום המיועד להארה, וגורם למגוון השפעות שליליות על עטלפים, חרקים, עופות ויונקים.

הטמעת אמצעים למניעת זיהום אור

הפרויקט עוסק בהטמעה של אמצעים למניעת זיהום אור בתאורת מתקני החברה  הפרוסים לאורכה של מדינת ישראל. כל זאת תוך הגדרת סדרי קדימויות לטיפול והמלצות לעדכון נהלי החברה בנושא התאורה בשלבי התכנון והביצוע. 

יצירת איזון אקולוגי בשעות החשיכה בין צרכי הטבע וצרכי חברת מקורות תוך מיקוד התאורה באזורים הנדרשים ומניעת זליגתה לשטחים הסמוכים, יוביל לצמצם השפעתה של חברת מקורות על המגוון הביולוגי בסביבתה, למיצובה כחברה מובילה בתחום ולחסכון כלכלי והפחתת טביעת הרגל הפחמנית של החברה.

הפרויקט ממומן על ידי החברה להגנת הטבע ורשות הטבע והגנים.

צילום: חברת אלבטרוס

 

מזעור השפעות צמחים פולשים בתשתיות חדשות – חברת "מקורות"

חברת מקורות היא חברת המים הלאומית. לצורך אספקת מים לתושבי ישראל, מניחה מקורות מגוון תשתיות, חלקן חוצה שטחים פתוחים.
בפרויקט הנוכחי, המתקיים במסגרת קול קורא 2014 בשיתוף פעולה של מקורות, החברה להגנת הטבע, ורשות הטבע והגנים, פועל האקולוג ד"ר ז'אן מארק דופור דרור בצוות יחד עם מנהלת התכנון הסטטוטורי במקורות, גב' רקפת טיבי, ועם מנהל הקיימות של מקורות, מר ברק גרבר.

הצוות בוחן כיצד ניתן להטמיע שיקולים אקולוגיים והנחיות תכנון מתאימות על מנת למזער את סיכויי ההתבססות של צמחים פולשים בעת הנחת תשתיות מים, וכיצד ניתן למזער את זיהום האור ממתקני מקורות – בכפוף לאילוצים הנדסיים, סטטוטוריים, בטיחותיים ותקציביים.

במסגרת הפרויקט ממופה תהליך התכנון והמכרוז הקיים, נלמדים האילוצים השונים בתוכם פועלים המתכננים במקורות, ומתקיימים סיורי למידה בשטח.
המלצות הפרויקט יתמקדו בהטמעת שיקולים אקולוגיים ופרוטוקולים מתקדמים בתכנון תשתיות במקורות, על מנת לשפר את הממשק של התשתית עם המגוון הביולוגי.
תועלת צפויה נוספת של הפרויקט היא ייעול תהליכי העבודה של החברה עם דרישות הגופים הירוקים (המשרד להג"ס, רשות הטבע והגנים) וועדות התכנון, על מנת להגיע מראש עם תכנון מוסכם ואופטימלי בתחומים הנבדקים בעבודה. הסכמה זו על סטנדרטים מוסכמים יחסוך זמן יקר בהשלמות מסמכים וסקרים בעת קידום הפרויקט בוועדות התכנון.

הפרויקט ממומן ע"י החברה להגנת הטבע ורשות הטבע והגנים.

טבע ועסקים 2019 | מקורות: מים אפשר להוביל גם בחושך – פרויקט תאורה ידידותית לסביבה | מירב מגל

לסקטור תשתיות
טבע ועסקים 2017 | מקורות: כיצד מתמודדים עם מינים פולשים ועם גופים ירוקים? | רקפת טיבי