כלי נגישות

מקורות

צמצום זיהום אור במתקני החברה

מהות הפרויקט: שימוש בתאורה ידידותית לסביבה במתקני חברת מקורות יוביל לצמצום הפגיעה בטבע ויצירת סביבה בטוחה ביולוגית תוך התייעלות אנרגטית וחיסכון כלכלי של החברה.

במסגרת מיזם עסקים ומגוון ביולוגי, חברת מקורות – חברת המים הלאומית (חברה ממשלתית) השלימה במאי 2019 פרויקט להטמעה של שיקולים אקולוגיים למניעת זיהום אור במתקני החברה. 

"זיהום אור" נגרם כתוצאה מהארה במקום, בזמן, בספקטרום ובעוצמה שאינה נדרשת מבחינה בטיחותית, ביטחונית ותפעולית. 

זיהום אור משנה את משטרי התאורה הטבעיים אשר התקיימו לאורך מיליוני שנים וכתוצאה גורם לשיבוש בתפקוד המערכות האקולוגיות, לפגיעה בבעלי חיים, לפגיעה בחוויית שמי הלילה, ולפגיעה בריאותית באדם.

 

מטרת הפרויקט: 

יצירת איזון אקולוגי בשעות החשיכה בין צרכי הטבע וצרכי מתקני חברת מקורות הפרוסים לאורכה של מדינת ישראל תוך מיקוד התאורה באזורים הנדרשים ומניעת זליגתה לשטחים הסמוכים.  כל זאת תוך הגדרת סדרי קדימויות לטיפול והמלצות לעדכון נהלי החברה בנושא התאורה בשלבי התכנון והביצוע.

 

תוצרי הפרויקט:

 • נבנה נוהל לתכנון תאורה ידידותית לסביבה אשר בימים אלו צפוי להיכנס לנהלי העבודה הפנימיים של החברה. 
 • נבנה מאגר גופי תאורה ידידותיים לסביבה המותאם לסוגי השימושים השונים הקיימים במתקני מקורות: תאורה לאורך גדר / כביש / שביל / מאגר מים ועוד. תכנון תאורה של מתקן חדש או שדרוג תאורה במתקן קיים יבוצע תוך שימוש בגופי תאורה ממאגר זה. 
 • בוצע מיפוי של מתקני מקורות המוארים כיום וממוקמים באזורים בעלי רגישות אקולוגית. עבור מתקנים אלו הוגדרו סדרי קדימויות הן להחשכת התאורה והן לשדרוגה בתאורה ידידותית לסביבה.
 • מבוצע פיילוט באתר אשכול (בין האתרים הגדולים ביותר של החברה), הממוקם באזור בעל רגישות אקולוגית. הפיילוט כולל החלפת תאורה לתאורה ידידותית לסביבה ב 3 סוגי שימושים ביניהם: כביש, אזור משרדים ומאגר מים.

 

הטמעת כלל המלצות הפרויקט יוביל לצמצם השפעתה של חברת מקורות על המגוון הביולוגי בסביבתה, למיצובה כחברה מובילה בתחום ולחסכון כלכלי והפחתת טביעת הרגל הפחמנית של החברה.

 

הפרויקט ממומן על ידי החברה להגנת הטבע ורשות הטבע והגנים.

צילום: חברת אלבטרוס

 

הנחיות למניעת התבססות וטיפול בצמחים פולשים בתכנון והקמת מתקנים וקווים של חברת מקורות

במסגרת מיזם עסקים ומגוון ביולוגי, חברת מקורות קידמה בין השנים 2016-2018 פרויקט למזעור השפעת צמחים פולשים בשלבי התכנון של מתקן חדש.

מטרת הפרויקט: 

בניית הנחיות למניעת התבססות וטיפול במינים פולשים מהצומח הניתנות לאורך שלבי הפיתוח של מתקן חדש תוך שילוב הערכת עלויות צפויות לביצוע טיפול זה.

תוצרי הפרויקט: 
 • נבנו הנחיות גנריות להתייחסות לסוגית המינים הפולשים בנספח נופי-סביבתי ובתסקיר השפעה על הסביבה. הנחיות אלו יהוו בסיס גנרי להנחיות שיוציאו מוסדות התכנון לנושא מינים פולשים בתכניות של חברת מקורות.
 • נבנתה תכנית עבודה אופרטיבית למניעה וטיפול במינים פולשים במסגרת המכרז, בהתאם להנחיות מוסד תכנון (בתכנית המלווה בתסקיר/נספח נופי סביבתי).
 • הוגדרו הנחיות גנריות:
  •  למניעת יבוא של מינים פולשים לתחום שטח העבודות ולמניעת התחדשותם לאחר טיפול.
  • למניעת הפצה של צמחים פולשים משטח העבודות אל השטח שמחוץ לו.
 • נבנה מדריך לזיהוי צמחים פולשים בשטחים טבעיים.

 

הטמעת ההנחיות בנהלי החברה צפויה להוביל לייעול הטיפול בצמחים הפולשים ולחסכון עלויות בטווח הארוך, צמצום היקף הפצת צמחים פולשים והעלאת המודעות בחברה ובקרב ספקיה.

הפרויקט בוצע במסגרת קול קורא הממומן ע"י החברה להגנת הטבע ורשות הטבע והגנים.

עבודות תשתית מסירות את הצומח הטבעי ופוגעות בקרום הקרקע, ולכן מגבירות את הסיכון לחדירה והתבססות של צמחים פולשים | צילום: אלון רוטשילד

 

אילנתה בלוטית במתקן עין חרדלית, נחל כזיב | צילום: אלון רוטשילד

 

שיטה מכחילה במתקן מקורות בכניסה לשדה בוקר

שיטה מכחילה במתקן מקורות בכניסה לשדה בוקר | צילום: אלון רוטשילד

 

 

 

 

 

 

 

טבע ועסקים 2019 | מקורות: מים אפשר להוביל גם בחושך – פרויקט תאורה ידידותית לסביבה | מירב מגל

לסקטור תשתיות
מים ואור הילכו יחדיו?
מרצה: דני לקר מנהל האגף לביטחון מים חרום מידע וסייבר | רשות המים
האור, החושך והטבע - מלחמת ההישרדות
מרצה: ד"ר נעם לידר, מנהל אגף אקולוגיה חטיבת מדע | רט"ג
מים אפשר להוביל גם בחושך
מרצה: ליהי ברקן, רכזת עסקים ומגוון ביולוגי | חלה"ט
ויהי חושך - החשכת תאורה במתקנים קיימים
מרצה: פנחס מורן, מהנדסת איכות מים | מקורות
טבע ועסקים 2017 | מקורות: כיצד מתמודדים עם מינים פולשים ועם גופים ירוקים? | רקפת טיבי