כלי נגישות

מקורות

צמצום זיהום אור במתקני החברה

מהות הפרויקט: שימוש בתאורה ידידותית לסביבה במתקני חברת מקורות יוביל לצמצום הפגיעה בטבע ויצירת סביבה בטוחה ביולוגית תוך התייעלות אנרגטית וחיסכון כלכלי של החברה.

במסגרת מיזם עסקים ומגוון ביולוגי, חברת מקורות – חברת המים הלאומית (חברה ממשלתית) השלימה במאי 2019 פרויקט להטמעה של שיקולים אקולוגיים למניעת זיהום אור במתקני החברה. 

"זיהום אור" נגרם כתוצאה מהארה במקום, בזמן, בספקטרום ובעוצמה שאינה נדרשת מבחינה בטיחותית, ביטחונית ותפעולית. 

זיהום אור משנה את משטרי התאורה הטבעיים אשר התקיימו לאורך מיליוני שנים וכתוצאה גורם לשיבוש בתפקוד המערכות האקולוגיות, לפגיעה בבעלי חיים, לפגיעה בחוויית שמי הלילה, ולפגיעה בריאותית באדם.

 

מטרת הפרויקט: 

יצירת איזון אקולוגי בשעות החשיכה בין צרכי הטבע וצרכי מתקני חברת מקורות הפרוסים לאורכה של מדינת ישראל תוך מיקוד התאורה באזורים הנדרשים ומניעת זליגתה לשטחים הסמוכים.  כל זאת תוך הגדרת סדרי קדימויות לטיפול והמלצות לעדכון נהלי החברה בנושא התאורה בשלבי התכנון והביצוע.

 

תוצרי הפרויקט:
  • נבנה נוהל לתכנון תאורה ידידותית לסביבה אשר בימים אלו צפוי להיכנס לנהלי העבודה הפנימיים של החברה. 
  • נבנה מאגר גופי תאורה ידידותיים לסביבה המותאם לסוגי השימושים השונים הקיימים במתקני מקורות: תאורה לאורך גדר / כביש / שביל / מאגר מים ועוד. תכנון תאורה של מתקן חדש או שדרוג תאורה במתקן קיים יבוצע תוך שימוש בגופי תאורה ממאגר זה. 
  • בוצע מיפוי של מתקני מקורות המוארים כיום וממוקמים באזורים בעלי רגישות אקולוגית. עבור מתקנים אלו הוגדרו סדרי קדימויות הן להחשכת התאורה והן לשדרוגה בתאורה ידידותית לסביבה.
  • מבוצע פיילוט באתר אשכול (בין האתרים הגדולים ביותר של החברה), הממוקם באזור בעל רגישות אקולוגית. הפיילוט כולל החלפת תאורה לתאורה ידידותית לסביבה ב 3 סוגי שימושים ביניהם: כביש, אזור משרדים ומאגר מים.

 

הטמעת כלל המלצות הפרויקט יוביל לצמצם השפעתה של חברת מקורות על המגוון הביולוגי בסביבתה, למיצובה כחברה מובילה בתחום ולחסכון כלכלי והפחתת טביעת הרגל הפחמנית של החברה.

 

הפרויקט ממומן על ידי החברה להגנת הטבע ורשות הטבע והגנים.

צילום: חברת אלבטרוס

טבע ועסקים 2019 | מקורות: מים אפשר להוביל גם בחושך – פרויקט תאורה ידידותית לסביבה | מירב מגל

לסקטור תשתיות
טבע ועסקים 2017 | מקורות: כיצד מתמודדים עם מינים פולשים ועם גופים ירוקים? | רקפת טיבי