כלי נגישות

ארגז כלים לעסק שומר טבע

ארגז הכלים שלנו מציע לך פתרונות מעשיים לתכנון, עיצוב, ניהול ותחזוקה של פעילויות החברה, בהיבטים המשפיעים על המגוון הביולוגי. יישום ארגז הכלים יקטין את טביעת הרגל האקולוגית של החברה.

קישוריות אקולוגית – הפיתרון לבעיית הקיטוע המרחבי

הבעיה – קיטוע אקולוגי

מערכות אקולוגיות הן דבר חי, זורם, המצוי בתנועה במשך שעות, ימים ושנים.
כאשר בית גידול מבודד מסביבתו (למשל בעקבות סלילת כביש, בינוי של שכונה, או הקמה של שטח חממות), מתקיים "קיטוע אקולוגי". מצב של קיטוע הוא מצב שבמסגרתו בעלי החיים והצמחים במרחב מסויים לא יכולים לנוע אל תא שטח סמוך.
במצב כזה, סיכויי השרידות של האוכלוסייה יורדים, ממספר סיבות:

"נישואי קרובים" – כשתא שטח טבעי מבודד מסביבתו, בעלי החיים והצמחים מתרבים עם קרובי המשפחה שלהם, וכך מצטברים באוכלוסייה פגמים גנטיים, יורד המגוון הגנטי ולכן נפגעת העמידות של האוכלוסייה לשינוי בתנאים הסביבתיים. תופעה דומה מוכרת בחברות סגורות בבני אדם, המתחתנות בינן לבין עצמן.

פגיעות מוגברת לעקות – במרחב פתוח בעלי חיים מסוגלים לנוע ממקום למקום, ואם נפגע תא שטח מסוים לתקופה מסוימת, למשל בעקבות שריפה, הם מסוגלים לנוע למקום אחר, ולשוב לשטח המקורי לאחר שהשתקם. במצב של קיטוע אקולוגי האוכלוסייה עלולה להיכחד בגלל אירוע אקראי שפוגע בשטח מבודד.

מגוון המינים יורד – ככל שתא שטח גדול יותר, הוא מסוגל להכיל יותר מינים לאורך זמן. בתא שטח מקוטע, שגודלו קטן, מגוון המינים יורד, ולכן החוסן של המערכת האקולוגית כולה – קטן יותר.

כח אפור, הלטאה הגדולה בישראל, דרוס לצד כביש | צילום: אלון רוטשילד

מסדרונות אקולוגיים ומעברים אקולוגיים – הפתרון לבעיית הקיטוע

כדי להבטיח את הקישוריות האקולוגית, יש להקפיד על תכנון מרחבי מושכל, הנמנע מפיתוח במרחבים שהוגדרו כאזורים חיוניים למעבר בעלי חיים וצמחים. באלה נכללים המסדרונות האקולוגיים הארציים, צירי הנחלים, ומעברים חיוניים ב"צווארי בקבוק" (למשל מעברים עיליים או תחתיים בכבישים).
מיפוי המסדרונות האקולוגיים הארציים נמצא ב"סימולטור", אך תמיד רצוי לבצע סקר מפורט כדי לאתר את המסדרונות האקולוגיים המקומיים ברמה מדויקת.

בינוי קיים
בינוי קיים
בינוי
חדש
רצף אקולוגי
איור 1 | קיטוע מלא
בינוי קיים
בינוי
חדש
רצף אקולוגי
רצף אקולוגי
רצף אקולוגי
רצף אקולוגי
רצף אקולוגי
איור 2 | קיטוע חלקי
בינוי קיים
בינוי
חדש
רצף אקולוגי
רצף אקולוגי
רצף אקולוגי
רצף אקולוגי
רצף אקולוגי
איור 3 | בינוי צמוד דופן

חזרה לארגז הכלים
מסדרונות אקולוגיים, מהלכה למעשה | דותן רותם, אקולוג שטחים פתוחים, רשות הטבע והגנים
תיעוד מעבר של בעלי חיים במעבר העילי מעל כביש 70 | בן רוזנברג, רט"ג