כלי נגישות

צילום: עופר מנדלסון

חברת מילופרי – פיתוח והטמעת נהלים לעיבוד חקלאי משמר טבע

מהות הפרויקט: פיתוח והטמעה של ממשקי חקלאות ברי קיימא תוך שימור המגוון הביולוגי הטבעי בשטחים החקלאים הפועלים עם חברת מילופרי.

חברת מילופרי מרכזת שיווק וייצוא של תוצרת חקלאית מעשרות אלפי דונם בגליל המערבי. מילופרי מנוהלת על ידי תשלובת מילואות (חברת אחזקות פרטית בבעלות קיבוצים ומושבים בגליל המערבי).
לצורך ייצוא התוצרת לשווקים בינלאומיים, מילופרי נדרשת לעמוד בתקנים הנוגעים לשימור המגוון הביולוגי המושפע מפעילותה החקלאית בשטחים הפתוחים.

מטע אדמית ליד מנחת שמרת | צילום: עופר מנדלסון

הפרויקט מתמקד בפיתוח והטמעה של נהלים לעיבוד חקלאי התומך במגוון ביולוגי הקיים בשטחי המטעים וגידולי השדה הפועלים עם חברת מילופרי. בין הסוגיות הנבחנות: צמחי כיסוי, שימור צמחיית בר בשולי החלקות, ושימור מסדרונות אקולוגיים באמצעות התאמת הגידור.

יישום הפרויקט יקדם פעילות חקלאית בת קיימא המשמרת את המגוון הביולוגי בשטחים החקלאים תוך המשך פעילות כלכלית פורחת הנשענת על עמידה בתקנים הנדרשים והרחבת אפשרויות הייצוא ומיצוב מילופרי כחברה מובילה בתחום.

הפרויקט ממומן במסגרת קול קורא המשותף לחברה להגנת הטבע והמשרד להגנת הסביבה.

 

טבע ועסקים 2019 | מילופרי: מתו תקן לניהול אקולוגי של החקלאות | שגית חיים
 

 

לסקטור חקלאות ומזון