כלי נגישות

בריכות חורף

בריכות חורף הן גופי מים עונתיים, המתמלאים בחורף ומתייבשים בקיץ. בריכות החורף מכילות עולם מופלא של חיים המקיימים מחזור חיים קצר ומהיר, ואשר פיתחו התאמות מיוחדות להישרדות בעונה היבשה. רק 11% מבריכות החורף בישראל מוגנות כשמורות טבע, למרות שהן בית הגידול העיקרי של בעלי חיים בסכנת הכחדה חמורה, כמו חפרית מצויה ותריסן מגושם.

בריכות חורף הן מערכות אקולוגיות ייחודיות: הן מתקיימות כמקווי מים רק בחלק מהשנה, בעיקר בחורף ובתחילת האביב. בשל אופיים הזמני של מקווי המים העונתיים הם מאוכלסים על ידי מיני צומח וחי ייחודיים. האורגניזמים המאכלסים את ברכות החורף נוקטים באסטרטגיות חיים מיוחדות במינן, על מנת שיתאפשר סיום מחזור החיים שלהם בתוך התקופה הקצרה של חודשים בודדים בלבד בה מתקיימים מים בשלולית ולאחריה עליהם לשרוד את עונת היובש עד החורף הבא.

הירידה התלולה במספרן ובשטחן של ברכות החורף העונתיות גורמת לירידה מקבילה במספר האוכלוסיות של המינים הייחודיים לבריכות. מספר רב של מינים ייחודים אלו מוגדרים כמינים נדירים הנמצאים בסכנת הכחדה, ברמות שונות של חומרה.

בריכות החורף, שלעיתים קרובות מצויות בצמידות לריכוזי אוכלוסיה, מהוות גם משאב אדיר לפנאי, נופש וחינוך עבור הציבור בישראל.
התנאים הכרחיים ופעולות נדרשות לצורך שימור בריכות חורף, כוללים:

  • הגנה סטטוטורית על בריכות החורף, והבטחת בעלות ציבורית על הקרקע, או הסכם לשימור מול ברי הרשות בקרקע.
  • הבטחת מקורות המים לבריכהבאיכות ובכמות הראויה.
  • ניהול השטח על ידי גוף מקצועי, תוך ראיה אקולוגיתהגדרת מטרות שימור, הקצאת אקולוג לניהול השטח.
  • הגנה פיזית על בריכות החורףע"י חציצה פיזית שתמנע כניסת רכבים, הצבת שילוט וכו'.
  • מחקר וניטורכמלווים את מאמצי השימור והשיקום.

החיים בבריכות החורף | צילום: לירון גורן

 

 

האקולוגיה של בריכות החורף | אייל ברטוב
שומרים על בריכות החורף