כלי נגישות

חולות החוף

חולות מישור החוף הם מערכת אקולוגית ייחודית, המציבה אתגרים בפני החיות והצמחים שהתפתחו בה: זמינות נמוכה של מים, שקיעה בחול, שחיקה מגרגרי החול הקשים, ועוד. בהתאם, בעלי החיים והצמחים בחולות החוף הם בעלי התאמות מיוחדות ולכן נמצאים רק בסביבה החולית.

חולות החוף מצויים בסכנהכ- 70% מהחולות שהיו קיימים בשנות ה- 40 של המאה הקודמת נכחדו, ועל 40% מהנותרים מאיימת סכנת פיתוח. חולות החוף הם השלוחה הצפונית ביותר של הסהרהוהאזור הצפוני ביותר בו נפוצים מיני צומח וחי שמקורם במדבר, ומוגדרים מינים פסמופיליים ("אוהבי חול").

מהו מקור החולות בישראל?

מקור חולות החוף בסודן ובאתיופיה והם מגיעים דרך הנילוסהמרכיב העיקרי שלהם הוא צורן (קוורץ), תוצר בלייה של סלעי גרניט באתיופיה ואבני חול בסודן, הנשטפים אל נהר הנילוס (יאור) ומשם נודדים על קרקעית הים התיכון עד לחופי צפון סיני, ישראל ודרום לבנון ונערמים על היבשה ויוצרים חוליות (דיונות).

נחש חולות

נחש חולות | צילום: עודד כהן

התמודדות החי והצומח בחולות

הצומח והחי בחולות מותאמים לתנאים המיוחדים השוררים בהםעליהם להתמודד עם אתגרים קשים, כגון: טמפרטורות הפכפכות (חם ביום, מתקרר מהר בלילה); היעדר מים על פני השטח; נדידת החול (לסירוגין, כיסוי או חשיפה); קושי בתנועה על החול ובהתחפרות בתוכו (בעלי חיים); מליחות גבוהה בסביבת החוף.

חולות הם עשירים ביותר במיני צומח וחי אנדמיים (מוגבלים גיאוגרפית) לישראלבצמחים, למשל 40% מכלל האנדמיים של ישראל חיים בחולותהחולות מהווים "מעבדה אבולוציונית" – חלק מהמינים והתתמינים המיוחדים של החולות התפתחו באפן מקומי, בעקבות המפגש הנדיר של אקלים יםתיכוני עם החולהחולות תורמים למשק המים של ישראלהגשמים מחלחלים בקלות דרך גרגרי החול וממלאים את מאגר המים התתקרקעיאקוויפר החוףפחות מ- 50 קמ"ר של חולות טבעיים צפויים להשאר במישור החוף אם ימומשו תוכניות הפיתוח, וגם עליהם מרחפות סכנות של קיטוע, השפעות שוליים של ישובים ובסיסי צבא, תשתיות, וצומח פולשני המשנה את פניו של בית הגידול.

נלחמים בטיונית החוף: מגנים על החולות מהצמח הפולש