כלי נגישות

הרצאות

הטמעת שיקולי וסיכוני מגוון ביולוגי במגזר הפיננסי | גל תמיר, אגף מדיניות ואסטרטגיה, המשרד להג"ס | כנס טבעביז 2021

מים ואור הילכו יחדיו? | מרצה: דני לקר מנהל האגף לביטחון מים חרום מידע וסייבר | רשות המים

האור, החושך והטבע - מלחמת ההישרדות | מרצה: ד"ר נעם לידר, מנהל אגף אקולוגיה חטיבת מדע | רט"ג

מים אפשר להוביל גם בחושך | מרצה: ליהי ברקן, רכזת עסקים ומגוון ביולוגי | חלה"ט

ויהי חושך - החשכת תאורה במתקנים קיימים | מרצה: פנחס מורן, מהנדסת איכות מים | מקורות

Afforestation and climate change in Israel

כשהקו בשטח העופות מתח – התנגשות עופות בקווי מתח הבעיה שלא הכרנו | ליהי ברקן

טבע ועסקים 2014 | זיהום אור | ד"ר נעם לידר

טבע ועסקים 2014 | מסדרונות אקולוגיים: מהלכה למעשה | דותן רותם

טבע ועסקים 2014 | כדור הארץ בצומת דרכים: להיכן פונים העסקים? | אלון רוטשילד

טבע ועסקים 2014 | עסקים ומגוון ביולוגי: מה קורה בעולם? עו"ד ענת מוסנקו

טבע ועסקים 2014 | מאסון מקונדו ועד צרכנות אקולוגית – סיכונים והזדמנויות לעסקים | עו"ד איריס האן

טבע ועסקים 2014 | מינים פולשים | ד"ר ז'אן-מארק דופור-דרור

טבע ועסקים | הערך הכלכלי של המגוון הביולוגי | חגי קוט

הרצאה מס' 1: המגוון הביולוגי והאדם -- הקשר הגורדי

פרוטוקולים ומידע מקצועי

Case Study

טבע ועסקים 2017 | מקורות: כיצד מתמודדים עם מינים פולשים ועם גופים ירוקים? | רקפת טיבי

טבע ועסקים 2017 | תשתיות חברת החשמל ומגוון ביולוגי| דפנה שחורי

טבע ועסקים 2017 | יקב תבור: יין אקולוגי: סוד החיבור בין חקלאים, פרחים וצרכנים | מיכל אקרמן

טבע ועסקים 2017 | תש"ן: הידורו שחור וירוק יחדיו? אחסון דלק ושימור צמחים נדירים| רפי רגב

טבע ועסקים 2017 | מחצבות הנסון: ממזעור מפגעים להעצמה קהילתית | אבנר וייס

טבע ועסקים 2017 | כיצד בונים אסטרטגיה אקולוגית כחלק מהתהוותה של חברה ממשלתית חדשה? | ניבה לונדון

סרטונים

נטיעת עצים למיתון שינוי אקלים? לא הפתרון עבור ישראל | אלון רוטשילד

חרדונים ועסקים – גישות לצמצום המדרך האקולוגי של פארק תמנע | רועי טלבי

שומרים על הלילה - תאורה ידידותית לסביבה בתשתיות | ליהי ברקן

נותנים חיים לדקרים (לוקוסים) גם בים התיכון – דקר הסלעים

האיום האורגני - סוגרים את הפח!

גדעון רייכר מציג: נמלת האש – מין פולש המאיים על המגוון הביולוגי

הנוער שומר על בריכות החורף

נלחמים בטיונית החוף: מגנים על החולות מהצמח הפולש

הבתות - נוף פתוח הולך ונעלם

שונית הספוגים | שמורת ים פולג

טבע ועסקים | אגם החולה - הנעלם הגדול | על סיפור ייבוש החולה

מניעת שריפות בשטחי בתה באימוני צה"ל: איך שומרים עלינו ועל הטבע? | צבא ההגנה לטבע