כלי נגישות

צילום: גיל גוזני

ארגז כלים לעסק שומר טבע

ארגז הכלים שלנו מציע לך פתרונות מעשיים לתכנון, עיצוב, ניהול ותחזוקה של פעילויות החברה, בהיבטים המשפיעים על המגוון הביולוגי. יישום ארגז הכלים יקטין את טביעת הרגל האקולוגית של החברה.

מאגר ידע יישומי ומקצועי

 

מקרי בוחן בתשתיות

 

סיכום פיילוט צמצום זיהום אור נתיבי ישראל, דרך 90 באזור סמר

סיכום פיילוט לשדרוג תאורה באתר אשכול – חברת מקורות

סיכום פיילוט ״אלרואי״ – שדרוג תאורה

שיקום מערך התאורה – מתקן ״אלרואי״

תאורה סביבתית בחזית הים – אורות רבין

מכללת נעורים לשוטרים

 


ברושורים

עשרת עקרונות לתכנון תאורה תוך מניעת זיהום אור
עקרונות לתאורה סביבתית למניעת זיהום אור
להציל את הלילה

 


חומר מקצועי

הנחיות מרחביות לשמירת המגוון הביולוגי בשטחים הפתוחים
זיהום אור וצמצומו | רקע מדעי, תמונת מצב ודרכי פעולה אפשריות (2017)

 

ניתוח מרחבי של זיהום אור בישראל (וייל ולידר, 2010)

פרק 08 – מפרט בין משרדי: מפרט כללי למתקני חשמל (2022)

המלצות לתקנות תאורת חוצות | מסמך אור מכוון

המלצות אור מכוון כתוספת למכרזי תאורה | מסמך אור מכוון

מדיניות רטג לתאורת דרכים – השלכות אקולוגיות של תאורת כבישים בישראל והצעות לפתרון (לידר, 2008)

מדיניות רטג למעבר לתאורת לד – חוות דעת בנושא תאורת לד (לידר, 2010)

מפרט טכני ומדריך ליישום תאורת לד בכבישים ובשטחים ציבוריים פתוחים (משרד הבינוי והשיכון, 2015)

מדיניות אירופית לשמירת שמי הלילה

מדיניות שימור משאבי אור טבעיים

להורדת שכבות ממ"ג של שטחים בעלי רגישות אקולוגית בהיבטי זיהום אור


תקציר יישומי קוד אקולוגי לתאורה ידידותית לסביבה | מדריך למתכנן

חזרה לארגז הכלים