כלי נגישות

צילום: גיל גוזני

ארגז כלים לעסק שומר טבע

ארגז הכלים שלנו מציע לך פתרונות מעשיים לתכנון, עיצוב, ניהול ותחזוקה של פעילויות החברה, בהיבטים המשפיעים על המגוון הביולוגי. יישום ארגז הכלים יקטין את טביעת הרגל האקולוגית של החברה.

הנחיות כלליות לתכנון וביצוע תאורה ידידותית לסביבה

תאורה אסורה בתכנון

1. תאורה מכוונת כלפי מעלה
2. תאורה ארכיטקטונית של מבנה בעל מעטפת חיצונית מבריקה או מזכוכית
3. תאורת ניאון להדגשת בניינים או חלקים מהם
4. שימוש בתאורת זרקור תצומצם למינימום הנדרש
5. תאורת לייזר
6. תאורה מהבהבת בקביעות

תאורת כביש

1.1 סיווג הכבישים

 • על פי התקן הישראלי החדש (13201), סיווג הכבישים (לפי נפח התנועה ומהירותה) הוא ME5, קבוצת הארה D1.
 • על פי התקן הישראלי הישן (1862), סיווג הכבישים הוא רא"ת 4 (רחוב מקומי) ללא תחבורה ציבורית.
 • אין לעבור את ערכי הסף לעוצמת תאורה המומלצים ביותר מ 20%.

1.2 הנחיות תכנון

 1. פנסי המתקן יהיו מסוג נל"ג או לד בלבד, והרכב גווני האור (CCT) לא יעלה על 3000 קלוין ("לבן חם") – אור בטמפרטורת צבע גבוהה יותר פוגע בראיה הלילית של בני אדם ובבריאותם ובתפקודם של בעלי חיים פעילי לילה .
 2. הפנס חייב להיות עם סיכוך מלא מטיפוס G6 אירופאי או U=0 , G=0,1 אמריקאי – מבטיח שאחוז האור שמגיע לשמים ולאופק קטן. בשל כך, ממזער סנוור ופלישת אור, מבטיח נצילות אורית גבוהה, ומצמצם הנזק לטבע.
 3. הפנס יכלול מפרק כיוון זווית לחיבור אל צינור בקוטר 60-63 מ"מ ויאפשר הטיה 0-90 מעלות – יש לוודא שמפרק בקוטר רלוונטי מוכנס מראש לכתב הכמויות , (מוצר מדף נפרד)
 4. הפנס יהיה בעל עדשה שטוחה ומחומר שאינו מתבלה, נעכר או מצהיב – מבטיח אורך חיים גדול ומניעת סנוור עתידיים בגלל לכלוך.
 5. הגופים יסופקו עם עמעום אוטונומי מתוכנת ל50% עוצמה, יכולת העמעום תהיה ברת תכנות, ועל הספק לספק את תוכנת התכנות של הגופים לצרכי אתחול ותחזוקה – מבטיח חיסכון אנרגטי נוסף של 25% והארכת חיי הפנס באותו הערך. התוכנה תאפשר שינויי הגדרות חיסכון ועצמה אם יתעורר הצורך.
 6. הפנסים יהיו בעל אופטיקה Type I אמריקאי, או שווה ערך אירופאי (OC/SV) ויותקנו אופקית בלבד (כלומר פונים כלפי מטה).
 7. תאורה מכל סוג במתקן תוגבל למרחק הארה של פעמיים גובה העמוד הנושא אותה. קרי, גבול השטח המואר יכול להיות עד פעמיים גובה העמוד. (לדוגמה: עמוד תאורה בגובה 12 מ' לא יתוכנן להאיר מרחק גבוה מ 24 מ' לכל כיוון). הפיצוי לתאורה חסרה  לא יושג על ידי שינוי בזווית הגוף.

הנחיות לתאורת מגרשי ספורט

1. סיווג המגרש:

על פי סוג המגרש נקבעו שלוש רמות הארה במרכז המגרש (לפי התקן האירופאי):
א. מגרש סטנדרטי יואר בממוצע של 75 לוקס במרכז המגרש, באחידות 2:1.
ב. מגרש באיכות גבוהה יואר בממוצע של 200 לוקס במרכז המגרש, באחידות 2:1
ג. מגרש מקצועי יואר בממוצע של 500 לוקס במרכז המגרש באחידות 1.5:1

2. במגרש רב שימושי, שבזמנים שונים משמש לפעילויות שונות בהן נדרשות רמות הארה שונה,  מומלץ לתכנן תאורה לפי השימוש הטעון תאורה מקסימלית, אך לוודא שמותקנים אמצעים להפעלה חלקית שתאפשר הפעלה חסכונית לפעילויות הצנועות יותר.

2.2 הנחיות תכנון:

 1. אין לתכנן תאורת יתר מעבר ל 20% מהסיווג המתאים, בהתחשב במדד התחזוקה של הפנסים שנבחרו.
 2. הצבת גופי התאורה תעשה לגובה של 15 מ' לפחות בכדי להגדיל את זווית הארה בין הגוף לאופק.
 3. על גופי התאורה להיות בעלי בעלי סיווג סיכוך גבוה (G5 עד G6).
 4. את אזורי הקהל יש להאיר בעצמה של 50 עד 75 לוקס בממוצע.

2.3 הוספת אמצעים נלווים לחסכון באנרגיה

 1. במגרש יותקן מפסק להדלקה ידנית בעת הצורך בלבד.
 2. במגרש יותקן  התקן שיקצוב את משך התאורה על פי דרישות המזמין.

 

זיהום אור

 

הנחיות לתאורת חוץ באזורים מנהלתיים / תאורת שבילים / תאורת אזור מגורים

3.1 הנחיות תכנון

 1. אין לתכנן תאורת יתר מעבר ל 20% מהסיווג המתאים, בהתחשב במדד התחזוקה של הפנסים שנבחרו.
 2. פנסי המתקן יהיו מסוג נל"ג או לד בלבד; הרכב גווני האור (CCT) לא יעלה על 3000 קלוין ("לבן חם").
 3. הפנס חייב להיות עם סיכוך מלא מטיפוס G6 אירופאי או U=0 , G=0,1 אמריקאי
 4. הפנס יכלול מפרק כיוון זווית לחיבור אל צינור בקוטר 60-63 מ"מ ויאפשר הטיה 0-90 מעלות
 5. הפנס צריך להיות בעל עדשה שטוחה ומחומר שאינו מתבלה, נעכר או מצהיב
 6. הגופים יסופקו עם עמעום אוטונומי מתוכנת ל50% עוצמה, יכולת העמעום תהיה ברת תכנות, ועל הספק לספק את תוכנת התכנות של הגופים לצרכי אתחול ותחזוקה.
 7. הפנסים יהיו בעל אופטיקה Type I אמריקאי, או שווה ערך אירופאי (OC/SV) ויותקנו אופקית בלבד.
 8. תאורה מכל סוג במתקן תוגבל למרחק הארה של פעמיים גובה העמוד הנושא אותה.

 

תאורת רחובות פנימיים בשטח מתקן

4.1 סיווג הרחוב

 • Lav מינימלי של 0.5 קנדלה למטר רבוע – דרישת רמת בהיקות מינימלית
 • Uo מינימלי של 0.4 – אחידות פיזור כוללת מזערית
 • Uli מינימלי של 0.5 – אחידות פיזור אורכית של הנתיבים
 • TI מרבי של 20% – סף מניעת הסנוור

4.2 הנחיות לתכנון

 1. אין לתכנן תאורת יתר מעבר ל 20% מהסיווג המתאים, בהתחשב במדד התחזוקה של הפנסים שנבחרו.
 2. עצמת הארה אופקית ממוצעת של 5 לוקס
 3. פנסי המתקן יהיו מסוג נל"ג או לד בלבד והרכב גווני האור (CCT) לא יעלה על 3000 קלוין ("לבן חם").
 4. הפנס חייב להיות עם סיכוך מלא מטיפוס G6 אירופאי או U=0 , G=0,1 אמריקאי
 5. הפנס יכלול מפרק כיוון זווית לחיבור אל צינור בקוטר 60-63 מ"מ ויאפשר הטיה 0-90 מעלות
 6. הפנס צריך להיות בעל עדשה שטוחה ומחומר שאינו מתבלה נעכר או מצהיב
 7. הגופים יסופקו עם עמעום אוטונומי מתוכנת ל50% עוצמה, יכולת העמעום תהיה ברת תכנות, ועל הספק לספק את תוכנת התכנות של הגופים לצרכי אתחול ותחזוקה.
 8. הפנסים יהיו בעל אופטיקה Type I אמריקאי, או שווה ערך אירופאי (OC/SV) ויותקנו אופקית בלבד.
 9. תאורה מכל סוג במתקן תוגבל למרחק הארה של פעמיים גובה העמוד הנושא אותה.

 

אזור תעשייה

5.1 סיווג המשטח והנחיות ספציפיות

 1. בשגרה- אזורים בהם אין פעילים בשעות החשכה, למעט פעילויות שמירה ואבטחה. יש להאיר כחלק מתאורת האבטחה של המתקן. ההנחיות אינן חלות על פעילות בחירום.
 2. אזורי עבודה סגורים יתוכננו על פי הנחיות תקני עבודה ללא מגבלה.
 3. אזורי עבודה פתוחים:
  א. עוצמת תאורה ממוצעת של 5 לוקס, ממרחק של פעמיים גובה הקירוי שלהם, בכל כיוון שאין גובל בקיר.
  ב. על התכנון לוודא שהעוצמה המזערית באזורים המיועדים לא תרד מתחת ל 1 לוקס ושאחידות התאורה תהיה לכל הפחות 1:7.5 .

5.2 הנחיות תכנון

 1. אין לתכנן תאורת יתר מעבר ל 20% מהסיווג המתאים, בהתחשב במדד התחזוקה של הפנסים שנבחרו.
 2. עצמת הארה אופקית ממוצעת של 5 לוקס
 3. פנסי המתקן יהיו מסוג נל"ג או לד בלבד והרכב גווני האור (CCT) לא יעלה על 3000 קלוין ("לבן חם").
 4. הפנס חייב להיות עם סיכוך מלא מטיפוס G6 אירופאי או U=0 , G=0,1 אמריקאי
 5. הפנס יכלול מפרק כיוון זווית לחיבור אל צינור בקוטר 60-63 מ"מ ויאפשר הטיה 0-90 מעלות
 6. הפנס צריך להיות בעל עדשה שטוחה ומחומר שאינו מתבלה נעכר או מצהיב
 7. הגופים יסופקו עם עמעום אוטונומי מתוכנת ל50% עוצמה, יכולת העמעום תהיה ברת תכנות, ועל הספק לספק את תוכנת התכנות של הגופים לצרכי אתחול ותחזוקה.
 8. הפנסים יהיו בעל אופטיקה Type I אמריקאי, או שווה ערך אירופאי (OC/SV) ויותקנו אופקית בלבד.
 9. תאורה מכל סוג במתקן תוגבל למרחק הארה של פעמיים גובה העמוד הנושא אותה.
 10. בצירי תחבורה משניים, שאינם נמצאים בשימוש בשעות הערב, יש לבדוק אפשרות של סימון הכביש באמצעות מחזירי אור בלבד.

 

תכנון תאורה באתר צמוד דופן לשטח פתוח

6.1 הנחיות תכנון

 1. על מתכנן התאורה לקבל את תכנית הנוף ממנהל הפרויקט. מיפוי השטחים הפתוחים והטבעיים (תכנית נופית)  יהווה שכבה בסיסית לתכנית החשמל, באופן שיאפשר למתכנן למקם את עצמו במרחב ביחס  לשטחים טבעיים וחציי-טבעיים סמוכים ולתכנן בהתאם.
 2. יש להתאים את היקף התאורה לרמת הרגישות האקולוגית של השטח. בהכללה, רמת הרגישות של השטח לתאורה עולה ביחס ישר להיקף השטח הטבעי.
 3. תכנון תאורה בשטח שיש לו דופן טבעית יתוכן באופן שיגביל תאורה לשטח הבנוי בלבד. התאורה תצומצם ככל האפשר ויועדף מיקום גופי התאורה במרכז השטח המפותח ולא בשוליו, כדי למנוע מיקום גופי תאורה על גבול השטח הטבעי.
 4. בחירת גוף תאורה:
  א. פנסי המתקן יהיו מסוג נל"ג או לד בלבד והרכב גווני האור (CCT) לא יעלה על 3000 קלוין ("לבן חם").
  ב. הפנס חייב להיות עם סיכוך מלא מטיפוס G6 אירופאי או U=0 , G=0,1 אמריקאי
  ג. הפנס יכלול מפרק כיוון זווית לחיבור אל צינור בקוטר 60-63 מ"מ ויאפשר הטיה 0-90 מעלות
  ד. הפנס צריך להיות בעל עדשה שטוחה ומחומר שאינו מתבלה, נעכר או מצהיב

 

הנחיות תכנון כלליות

7.1 מניעת קינון של עופות ע"ג גופי התאורה:

א. אין לבחור גוף תאורה שמבנהו יוצר כוכים או חללים שקוטרם עולה על 5 ס"מ

ב. במטרה למנוע קינון עופות ע"ג גופי התאורה:

 • יש להשתמש בגופי תאורה עם שיפוע חד.
 • אין לבחור בגוף תאורה בעל פני שטח מישורי רחבים מ 10 ס"מ
 • במידה ובוחרים גוף רחב נח לשימוש יש למקם עליו קוצים ע"פ ההנחיות מעלה
 • אין להשתמש בגופי תאורה צמודי דופן לקיר או לתקרה
מימין: גוף תאורה בעל משטח מישורי המהווה משטח נחיתה וקינון לעורבים ויונים. צילום: שלומי ברנדווין | משמאל: קינון של יונים בגוף תאורה. צילום: שלומי ברנדוין

מימין: גוף תאורה בעל משטח מישורי המהווה משטח נחיתה וקינון לעורבים ויונים. צילום: שלומי ברנדווין | משמאל: קינון של יונים בגוף תאורה. צילום: שלומי ברנדוין

 

 

7.3 הנחיות תכנון נוספות לטיפול בזיהום אור
ההנחיות המובאות מטה יבטיחו תאורה באיכות גבוהה ותחזוקה נמוכה לאורך זמן.

 1. הפנסים יהיו בעלי אטימות IP65 או יותר – מבטיח אורך חיים גבוה ומניעת נזקי מים ואבק.
 2. הפנס יתאים לפעולה בתחומי טמפרטורה של מינוס 10 עד פלוס 50 מעלות צלזיוס –התאמה לתנאי סביבה ישראליים.
 3. הפנסים יתאימו לתקן בטיחות פוטוביולוגית IEC 62471 בקטגוריה  RISK GROUP 0. מבטיח מניעת פגיעה בראיה למי שמישיר פניו לפנס (בדומה לפגיעת ריתוך).
 4. הפנס יכיל הגנות חשמליות וטרמיות מובנות ויהיה מתאים לחיבור ישירות לרשת החשמל הישראלית (230VAC +-10% 50 Hz) – מנטרל צורך בתוספות למערכת הקיימת אם כי מומלץ להרכיב מעגל ספיגה לנחשולי מתח בכל ארון אספקה של תאורה.
 5. גוף התאורה יתאים לכל דרישות תקן ישראלי 20 חלק 2.3 תאורת כבישים ורחובות – מבטיח שיהיה ניתן להכניס לארץ ללא אישורים מיוחדים את הגוף שיבחר. אחרת יהיה צריך לעכבו במכון התקנים לבדיקות ובירורים.
 6. גוף התאורה לא יהיה בעל קירור אקטיבי מסוג כלשהו – מערכת קירור מטבעה קצרת טווח והיא פוגעת באטימות הגוף. גוף איכותי תמיד מסתפק בקירור פסיבי.
 7. מדד רצף הצבע (CRI) לא יהיה פחות מ 70% – מבטיח נראות טובה בזכות רצף האור.
 8. מדד התחזוקה של הגופים לא יהיה פחות מ 0.8 לעשר שנים – מבטיח אופטיקה מאריכת חיים.
 9. האחריות על גופי התאורה תהיה למשך 5 שנים לפחות. מבטיח שהיצרן מאמין באורך חיי המוצר שלו (שלא תהיינה תקלות) וגם נערך עם מלאי חלקי חילוף על כל צרה שלא תבוא.
 10. לכל סוג גוף תאורה, תצורף רשימת חלקי חילוף ומחירם והיצרן יתחייב שיהיו זמינים למשך 15 שנים לפחות. מבטיח עלויות תחזוקה סבירות וזמינות לשנים הבאות.
 11. תפוקת אור מינימלית של 100 לומן לוואט כאשר הלומנים נמדדים מחוץ לפנס וההספק בהזנה אליו. ההפסדים האופטיים והפסדי השנאה \ המרה, יהיו כלולים בחישוב תפוקת האור – מבטיח שימוש בטכנולוגיה מודרנית שבאמת חוסכת.
 12. הפנסים יהיו בעל אופטיקה Type I אמריקאי, או שווה ערך אירופאי (OC/SV) ויותקנו אופקית בלבד- אופטיקה זו היא המתאימה לכביש אורכי
 13. הספק הפנס לא יעלה על 50 וואט (– שוב מבטיח פנס חסכוני) ובתנאי שיתאים להתקנה המפורטת להלן בהתאמה לתנאי התקן שהוגדר בסעיף 1.1– מבטיח תוצאות רצויות.

התאמת הפנסים תיבדק במדמה על פי דרישות התכנון (הארה, בהיקות, סיכוך). תקציר תוצאות המדמה ילווה לתכניות התאורה כמו גם קבצי פיזור האור של גופי התאורה.

אשליה של בטחון. בעת חשיפת לאור מלאכותי מסנוור, האישון מתכווץ, הפוטו-רצפטורים בעין מגיבים בעוצמה רבה והעין מאבדת את יכולת ראיית הלילה. שימו לב כיצד תאורה מכוונת כראוי, שאינה מסנוורת, מאפשרת להבחין בדמות האדם, ומשפרת את המבצעיות של השומר | מקור התמונה: מרשתת חופשית

אשליה של בטחון. בעת חשיפת לאור מלאכותי מסנוור, האישון מתכווץ, הפוטו-רצפטורים בעין מגיבים בעוצמה רבה והעין מאבדת את יכולת ראיית הלילה. שימו לב כיצד תאורה מכוונת כראוי, שאינה מסנוורת, מאפשרת להבחין בדמות האדם, ומשפרת את המבצעיות של השומר | מקור התמונה: מרשתת חופשית

 

זיהום אור

זיהום אור בחזית הים

בחודשים האחרונים החברה להגנת הטבע והמשרד להגנת הסביבה מקדמים מהלך אזורי להפחתת זיהום אור ולהתייעלות אנרגטית לאורך חופי הים.

כחלק ממהלך זו התבצע מיפוי לאורך חלקים מרצועת החוף של הים התיכון ומפרץ אילת לאיתור מקורות תאורה הזולגים לכיוון הים והחוף וגורמים לפגיעה סביבתית ולבזבוז אנרגטי. את תוצאות המיפוי והרגישות הסביבתית של האזורים ניתן לראות במפות הבאות.

זיהום אור בשטחים רגישים בחזית הים התיכון- מרחב ראש הנקרה-עכו:

מפת רגישות עכו ראש הנקרה

זיהום אור בשטחים רגישים בחזית הים התיכון- מרחב אולגה-ארסוף:

מפת רגישות אולגה ארסוף

 

 

 

מיפוי מפורט של האזורים שנסקרו מרחב ראש הנקרה-עכו:

חופי ראש הנקרה

חופי לימן

חופי נהריה

חופי שבי ציון

חופי בוסתן הגליל

חופי עכו העתיקה

 

מיפוי מפורט של האזורים שנסקרו מרחב אולגה-ארסוף:

חופי חדרה_אולגה ודרומה

חופי מכמורת

 

 

אל "שולחנות עגולים לקידום תאורה ידידותית בחזית הים"

 

מירב מגל – מים אפשר להוביל גם בחושך – פרויקט תאורה ידידותית ב"מקורות"

 

עוז עירן – מהפכת התאורה בתש"ן

ארז סיקסיק – בטיחות בדרכים ובטיחות ביולוגית – איך מאזנים?פרויקט תאורה סביבתית בנתיבי ישראל

 

זיהום אור

סניטציה - הנחיות לפיתרון

 

 

 

חזרה לארגז הכלים
"שולחנות עגולים לקידום תאורה ידידותית בחזית הים"
שומרים על הלילה - תאורה ידידותית לסביבה בתשתיות | ליהי ברקן
טבע ועסקים 2019 | מקורות: מים אפשר להוביל גם בחושך – פרויקט תאורה ידידותית לסביבה | מירב מגל
טבע ועסקים 2019 | תשתיות נפט ואנרגיה: מהפכת התאורה | עוז עירן
טבע ועסקים 2019 | נתיבי ישראל: איך מאזנים בין בטיחות בדרכים ובטיחות ביולוגית? | ארז סיקסיק