כלי נגישות

צילום: גיל גוזני

ארגז כלים לעסק שומר טבע

ארגז הכלים שלנו מציע לך פתרונות מעשיים לתכנון, עיצוב, ניהול ותחזוקה של פעילויות החברה, בהיבטים המשפיעים על המגוון הביולוגי. יישום ארגז הכלים יקטין את טביעת הרגל האקולוגית של החברה.

הנחיות לתכנון וביצוע תאורה ידידותית לסביבה

 

 

תאורה ידידותית לסביבה בתשתיות – דוחות מסכמים

קוד אקולוגי תאורה ידידותית לסביבה - מדריך למתכנן
תקציר יישומי קוד אקולוגי לתאורה ידידותית לסביבה | מדריך למתכנן
תאורה ידידותית לסביבה בחברת נתיבי ישראל
תאורה ידידותית לסביבה בחברת מקורות

כלים להטמעת מניעת זיהום אור בתכניות סטטוטוריות

הנחיות לבחינת היבטי תאורה וזיהום אור בתסקיר השפעה על הסביבה או נספח נופי סביבתי
הערכת רגישות אקולוגית מרחבית לזיהום אור
הוראות כלליות למניעת זיהום אור לתכניות והיתרים
כלים פרטניים למניעת זיהום אור - שילוב תנאים בהיתר בנייה או בהוראות תכנית

תאורה אסורה בתכנון

1. תאורה מכוונת כלפי מעלה
2. תאורה ארכיטקטונית של מבנה בעל מעטפת חיצונית מבריקה או מזכוכית
3. תאורת ניאון להדגשת בניינים או חלקים מהם
4. שימוש בתאורת זרקור תצומצם למינימום הנדרש
5. תאורת לייזר
6. תאורה מהבהבת בקביעות

 

הנחיות לתאורת מגרשי ספורט

סיווג המגרש:

על פי סוג המגרש נקבעו שלוש רמות הארה במרכז המגרש (לפי התקן האירופאי):
א. מגרש סטנדרטי יואר בממוצע של 75 לוקס במרכז המגרש, באחידות 2:1.
ב. מגרש באיכות גבוהה יואר בממוצע של 200 לוקס במרכז המגרש, באחידות 2:1
ג. מגרש מקצועי יואר בממוצע של 500 לוקס במרכז המגרש באחידות 1.5:1

2. במגרש רב שימושי, שבזמנים שונים משמש לפעילויות שונות בהן נדרשות רמות הארה שונה,  מומלץ לתכנן תאורה לפי השימוש הטעון תאורה מקסימלית, אך לוודא שמותקנים אמצעים להפעלה חלקית שתאפשר הפעלה חסכונית לפעילויות הצנועות יותר.

הנחיות תכנון:

 1. אין לתכנן תאורת יתר מעבר ל 20% מהסיווג המתאים, בהתחשב במדד התחזוקה של הפנסים שנבחרו.
 2. הצבת גופי התאורה תעשה לגובה של 15 מ' לפחות בכדי להגדיל את זווית הארה בין הגוף לאופק.
 3. על גופי התאורה להיות בעלי בעלי סיווג סיכוך גבוה (G5 עד G6).
 4. את אזורי הקהל יש להאיר בעצמה של 50 עד 75 לוקס בממוצע.

הוספת אמצעים נלווים לחסכון באנרגיה:

 1. במגרש יותקן מפסק להדלקה ידנית בעת הצורך בלבד.
 2. במגרש יותקן  התקן שיקצוב את משך התאורה על פי דרישות המזמין.

 

אזור תעשייה

סיווג המשטח והנחיות ספציפיות:

 1. בשגרה- אזורים בהם אין פעילים בשעות החשכה, למעט פעילויות שמירה ואבטחה. יש להאיר כחלק מתאורת האבטחה של המתקן. ההנחיות אינן חלות על פעילות בחירום.
 2. אזורי עבודה סגורים יתוכננו על פי הנחיות תקני עבודה ללא מגבלה.
 3. אזורי עבודה פתוחים:
  א. עוצמת תאורה ממוצעת של 5 לוקס, ממרחק של פעמיים גובה הקירוי שלהם, בכל כיוון שאין גובל בקיר.
  ב. על התכנון לוודא שהעוצמה המזערית באזורים המיועדים לא תרד מתחת ל 1 לוקס ושאחידות התאורה תהיה לכל הפחות 1:7.5 .

הנחיות תכנון:

 1. אין לתכנן תאורת יתר מעבר ל 20% מהסיווג המתאים, בהתחשב במדד התחזוקה של הפנסים שנבחרו.
 2. עצמת הארה אופקית ממוצעת של 5 לוקס
 3. פנסי המתקן יהיו מסוג נל"ג או לד בלבד והרכב גווני האור (CCT) לא יעלה על 3000 קלוין ("לבן חם").
 4. הפנס חייב להיות עם סיכוך מלא מטיפוס G6 אירופאי או U=0 , G=0,1 אמריקאי
 5. הפנס יכלול מפרק כיוון זווית לחיבור אל צינור בקוטר 60-63 מ"מ ויאפשר הטיה 0-90 מעלות
 6. הפנס צריך להיות בעל עדשה שטוחה ומחומר שאינו מתבלה נעכר או מצהיב
 7. הגופים יסופקו עם עמעום אוטונומי מתוכנת ל50% עוצמה, יכולת העמעום תהיה ברת תכנות, ועל הספק לספק את תוכנת התכנות של הגופים לצרכי אתחול ותחזוקה.
 8. הפנסים יהיו בעל אופטיקה Type I אמריקאי, או שווה ערך אירופאי (OC/SV) ויותקנו אופקית בלבד.
 9. תאורה מכל סוג במתקן תוגבל למרחק הארה של פעמיים גובה העמוד הנושא אותה.
 10. בצירי תחבורה משניים, שאינם נמצאים בשימוש בשעות הערב, יש לבדוק אפשרות של סימון הכביש באמצעות מחזירי אור בלבד.
אשליה של בטחון. בעת חשיפת לאור מלאכותי מסנוור, האישון מתכווץ, הפוטו-רצפטורים בעין מגיבים בעוצמה רבה והעין מאבדת את יכולת ראיית הלילה. שימו לב כיצד תאורה מכוונת כראוי, שאינה מסנוורת, מאפשרת להבחין בדמות האדם, ומשפרת את המבצעיות של השומר | מקור התמונה: מרשתת חופשית

אשליה של בטחון. בעת חשיפת לאור מלאכותי מסנוור, האישון מתכווץ, הפוטו-רצפטורים בעין מגיבים בעוצמה רבה והעין מאבדת את יכולת ראיית הלילה. שימו לב כיצד תאורה מכוונת כראוי, שאינה מסנוורת, מאפשרת להבחין בדמות האדם, ומשפרת את המבצעיות של השומר | מקור התמונה: מרשתת חופשית

 

הנחיות למניעת קינון של עופות ע"ג גופי תאורה

א. אין לבחור גוף תאורה שמבנהו יוצר כוכים או חללים שקוטרם עולה על 5 ס"מ

ב. במטרה למנוע קינון עופות ע"ג גופי התאורה:

 • יש להשתמש בגופי תאורה עם שיפוע חד.
 • אין לבחור בגוף תאורה בעל פני שטח מישורי רחבים מ 10 ס"מ
 • במידה ובוחרים גוף רחב נח לשימוש יש למקם עליו קוצים ע"פ ההנחיות מעלה
 • אין להשתמש בגופי תאורה צמודי דופן לקיר או לתקרה
מימין: גוף תאורה בעל משטח מישורי המהווה משטח נחיתה וקינון לעורבים ויונים. צילום: שלומי ברנדווין | משמאל: קינון של יונים בגוף תאורה. צילום: שלומי ברנדוין

מימין: גוף תאורה בעל משטח מישורי המהווה משטח נחיתה וקינון לעורבים ויונים. צילום: שלומי ברנדווין | משמאל: קינון של יונים בגוף תאורה. צילום: שלומי ברנדוין

 

קוד אקולוגי - תאורה ידידותית לסביבה | מדריך למתכנן
תקציר יישומי קוד אקולוגי לתאורה ידידותית לסביבה | מדריך למתכנן

סניטציה - הנחיות לפיתרון

 

 

 

חזרה לארגז הכלים
"שולחנות עגולים לקידום תאורה ידידותית בחזית הים"
שומרים על הלילה - תאורה ידידותית לסביבה בתשתיות | ליהי ברקן
טבע ועסקים 2019 | מקורות: מים אפשר להוביל גם בחושך – פרויקט תאורה ידידותית לסביבה | מירב מגל
טבע ועסקים 2019 | תשתיות נפט ואנרגיה: מהפכת התאורה | עוז עירן
טבע ועסקים 2019 | נתיבי ישראל: איך מאזנים בין בטיחות בדרכים ובטיחות ביולוגית? | ארז סיקסיק