כלי נגישות

ארגז כלים לעסק שומר טבע

ארגז הכלים שלנו מציע לך פתרונות מעשיים לתכנון, עיצוב, ניהול ותחזוקה של פעילויות החברה, בהיבטים המשפיעים על המגוון הביולוגי. יישום ארגז הכלים יקטין את טביעת הרגל האקולוגית של החברה.

מהי סניטציה?

סניטציה (תברואה) היא סדרה של פעולות (המפורטות בהמשך) המונעות העשרה מלאכותית של שטחים טבעיים בפסולת אורגנית. פסולת זו מהווה מזון זמין לחיות בר ולחיות בית משוטטות, להגדלה מלאכותיות של אוכלוסייתם והפיכתם למינים מתפרצים הגורמים נזקים לאדם ולטבע.

שועלה ניזונה מפסולת אורגנית שהושארה במכולה פתוחה בגן לאומי כרמל | צילום: אביב אבישר

הנזקים הנגרמים מפסולת אורגנית המהווה מזון לחיות משוטטות ומינים מתפרצים:

פוטנציאל להפצת מחלות
טורפים שונים (למשל תנים, שועלים, חתולים וכלבים משוטטים) ניזונים גם מפסולת אורגנית בפחים. אצל בעלי חיים אלה, מזון הוא הגורם העיקרי המגביל את היקף הרבייה, ולכן את גודל האוכלוסייה. חיות אלה למדו להיזון מפסולת אנושית, ולכן מספרן גדל כשכמות הפסולת האורגנית הזמינה גדלה (ומכאן שמם- "מינים מתפרצים"). יונקים אלה ידועים כנשאים אפשריים של מחלת הכלבת  ומחלות נוספות המתפשטות במהירות באוכלוסיות צפופות. מחלת הכלבת היא חשוכת מרפא וקטלנית לבני אדם.

מפגעי בטיחות
התפרצות חיות עלולה לגרום למפגעי בטיחות. למשל תאונות עם רכבים וכלי טיס. לדוגמה, התפרצות אוכלוסיות של חזירי בר בעקבות זמינות פסולת אורגנית עלולה  להביא לעליה בתאונות דרכים בין חזירים לרכבים.

נזק לחיות הבר ולטבע
התפרצות אוכלוסיות של טורפים כתוצאה מפסולת אורגנית מביאה לטריפה מוגברת של חיות בר (תמונות 3-2). כלבים משוטטים ותנים טורפים יונקים גדולים כמו יעלים, יחמורים וצבאים. שועלים טורפים מכרסמים וזוחלים נדירים, עורבים טורפים צב יבשה וחתולים משוטטים טורפים יונקים קטנים, לטאות וציפורי שיר.

מחקר עדכני מארה"ב מלמד כי חתולים שהתפראו (חיים בבר) הם הגורם המשמעותי ביותר לתמותת ציפורים ויונקים. ההערכות עומדות עשרות מיליארדי ציפורים ויונקים הנטרפים ע"י חתולים בכל שנה.

חתול משוטט טורף שליו | צילום: רמי מזרחי

כלב משוטט טורף צבי | צילום: דורון ניסים

נזק כלכלי
בעלי חיים מתפרצים (כמו תנים וחזירים) מתפשטים לשטחים חקלאיים וגורמים לנזקים קשים לצאן, ליבול ולמערכות ההשקיה. חלק קטן מהחקלאים מתפתים לעיתים לעבור על החוק, ומשתמשים בפיתיונות רעילים כדי להתמודד עם התופעה. הרעלות אלה מביאות לתופעות קשות של "הרעלות משניות" (פגיעה בחיית בר בעקבות אכילת פגר של בעל חיים מורעל) ופגיעה בחיות הבר, חלקן בסכנת הכחדה, בהן נשרים, עיטים, חתולי בר ועוד. מינים מתפרצים כמו חזירי בר חודרים לשטחים מיושבים וגורמים נזקים לגינות ולרכוש.

מפגע ריח ומפגע אסטטי

חתול על פח צפרדע שאינו סגור הרמטית | צילום: אלון רוטשילד

(תמונה)

עורב מפזר את תכולתו של פח אשפה שנשאר פתוח | צילום: שלמה ברנדוין

הבעייתיות בפתרונות המסורתיים, ופתרון ה"קסם"


בניסיון  להתמודד עם תופעת המינים המתפרצים, רשויות שונות בישראל משתמשות בכלים לצמצום ישיר של גודל האוכלוסיות: לכידה, עיקור, ירי והרעלות, הגורמים סבל לבעלי החיים, ולעיתים אף גורמים לנזק משני לחיות הבר בגלל הרעלות משניות. מחקרים רבים הוכיחו כי שיטות לצמצום ישיר של גודל האוכלוסייה על ידי פגיעה ישירה ועיקור – אינן אפקטיביות. בהינתן מזון זמין (פסולת אורגנית), כושר הרבייה הגבוה של מינים אלה מפצה ללא קושי על הפרטים שעוקרו/ נלכדו/ הומתו.
הפחתת מקור המזון על ידי מניעת זמינות של פסולת אורגנית (סניטציה) הוכח כפתרון האפקטיבי וההומני ביותר, המהווה טיפול בבעיה מהשורש.

פוסטר הסברה בנושא סניטציה שהופק במסגרת פיילוט בבסיס פלמחים, חטיבת הבקעה ובא"פ לכיש, במסגרת פרויקט "צבא ההגנה לטבע"

יעל צעיר מטופל לאחר שהותקף ע"י כלבים משוטטים | צילום: רשות הטבע והגנים