כלי נגישות

האינדיקטורים למגוון ביולוגי ואיך משתמשים בהם

 

איך נבנו האינדיקטורים הישראליים לדיווח בנושא מגוון ביולוגי?

מגוון ביולוגי הינו אספקט סביבתי מורכב למדידה. סקר שדה ואפיון מגוון המינים המצוי בתא שטח מסוים, ומכלול ההשפעות האנושיות עליו, הם תהליך המחייב השקעת זמן, משאבים ומיומנות מקצועית. לכן, מסגרת הדיווח הישראלית מתמקדת במיפוי הפעילות העסקית ביחס לשטחים הידועים כרגישים מבחינה אקולוגית, וזיהוי סוגי פעילויות שידועות כבעלות השפעה שלילית על מגוון ביולוגי. כך לדוגמא, מיקום של טורבינת רוח (הידועה כגורם העלול לפגוע בבעלי כנף) במרחב הידוע כציר נדידה, מאפשרים לזהות קונפליקט פוטנציאלי גם בלי סקר עופות מדוקדק בשטח.
ארבעת האינדיקטורים לדיווח הישראלי להשפעה על המגוון הביולוגי (IBI – Israeli Biodiversity Indicator) מבוססים באופן כללי על האינדיקטורים של ה- GRI, אך מדייקים ומתאימים אותם לפרקטיקה בישראל, במסגרת דיווח אחריות תאגידית של החברה.

אינדיקטורים לדיווח מגוון ביולוגי. השוואה בין האינדיקטור הישראלי לGRI מקביל

איך להשתמש בכלי הדיווח באתר על מגוון ביולגי?

באתר זה ניתן לתרגל דיווח בצורה אינטראקטיבית וידידותית, כמשחק. הדיווח יכול להיות לצרכי תרגול והתנסות, או להיות דיווח "אמיתי" – בכל מקרה ביכולתכם, בכל שלב, למחוק את הדיווח או לשלוח אותו לעצמכם כקובץ לדואר האלקטרוני. באם אין ברצונכם למלא את הדיווח באתר, אתם יכולים להוריד את קובץ השאלון אליכם למחשב.

הדיווח עובר בצורה מסודרת דרך השאלות של האינדיקטורים לדיווח על מגוון ביולוגי. הטקסט שנכתב נשמר אוטומטית, ובכל שלב ניתן לחזור אחורה למסך קודם ולעדכן את התשובות.

האינדיקטור השני עוסק בזיהוי הרגישות האקולוגית בהם פעילה החברה. לנוחותכם, קיים הסימולטור – ממשק מבוסס מיפוי גיאוגרפי (GIS) שיסייע לכם למלא בצורה אוטומטית את השאלון באינדיקטור זה.

בתום הדיווח ניתן לשלוח את המסמך למחשב שלכם. במידה ותבחרו, ניתן לשלוח את הדוח אלינו לקבלת משוב מקצועי. בכל מקרה, כל החומרים הממולאים באתר זה הינם חסויים ואנו לא נעשה בהם שימוש ללא אישור מפורש מכם.

 

ייחודו של הטבע הישראלי

 

 

 

טבע ועסקים 2017 | דיווח מגוון ביולוגי במסגרת אחריות תאגידית: הנושא שאתם לא מנהלים | ליעד אורתר