כלי נגישות

חזון

חדשנות אקולוגית במגזר העסקים והתשתיות, להפחתת סיכונים עסקיים, התייעלות ושמירה על הטבע והסביבה בישראל:

מזעור טביעת הרגל האקולוגית של המגזר העסקי וחברות התשתית, וקידום תרומות חיוביות של חברות לטובת המגוון הביולוגי הייחודי של הארץ, תוך פיתוח ואימוץ הנחיות אקולוגיות, התייעלות וחדשנות.

 

מטרות  הכנס

  • קידום ההטמעה והיישום של תוצרי הפרויקטים בקרב החברות העסקיות (לרבות חברות ממשלתיות) השותפות כיום במיזמי המגוון הביולוגי.
  • עליה במעורבות חברות עסקיות חדשות במיזמי מגוון ביולוגי.
  • קידום ההטמעה של כלים ופרוטוקולים למניעת נזקים אקולוגיים במסגרת רגולציה (לרבות הנחיות תכנון, מכרזים ממשלתיים, הנחיות רשות החברות וכד').

 

קהל יעד

חברות עסקיות וממשלתיות, מנהל התכנון, רשות החברות הממשלתיות, משרד האנרגיה, משרד הכלכלה, רשות החברות הממשלתיות, מתכננים, חברות ייעוץ, רגולטורים, אקדמיה ועיתונאים.

TevaBiz: פרויקט עסקים וטבע

פרויקט עסקים וטבע, בהובלת החברה להגנת הטבע ובשיתוף חברות מובילות במשק, המשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע והגנים, מציע לחברות עסקיות כלי ניהול פרקטיים, פרוטוקול דיווח בפורמט GRI לתחום המגוון הביולוגי, ותמיכה בקידום תהליכים ארגוניים להטמעת נהלים, הנחיות ותרבות ארגונית לשמירה על המגוון הביולוגי.
במסגרת הפרויקט מתקיימים בישראל שיתופי פעולה עם חברות תשתית מרכזיות, מחצבות, חברות חקלאיות ועוד. במסגרת תהליכים אלה, נבחן שילובו של אקולוג בצמתים מרכזיות לקבלת החלטות בתכנון וביצוע של הפרויקטים, ומוטמעים פרוטוקולים מתקדמים להפחתת סיכונים אקולוגיים ממינים פולשים, זיהום אור, ופגיעה ישירה בחיות בר ובצמחים, ומוטמעים נהלי עבודה לניהול אקולוגי של השטחים שבהשפעת החברה.
במסגרת שיתופי פעולה אלה, מבוצע תהליך של מיפוי השפעות החברות על המגוון הביולוגי ומוצעים כלים לשיפור השפעות אלה והטמעתן בתרבות הארגונית ובנהלים הפנימיים. ליבו של התהליך הוא עבודה משותפת של אקולוג יחד עם מומחי התוכן של החברה העסקית.
הפרויקט מסייע למגזר העסקים והחברות הממשלתיות בישראל להיערך לניהול הסיכונים מפעולות הפוגעות במגוון הביולוגי, וליצירת הזדמנויות שוק חדשות, תוך היערכות לרגולציה המתקרבת והולכת. ללא טיפול מערכתי בנושא המגוון הביולוגי, ספק אם עסקים ימשיכו לקבל רישיון ציבורי ולגיטימיות לפעול – בישראל ומחוץ לה. לקריאה נוספת
.

לצפייה / הדפסה של תכנית הכנס – לחצו כאן!