כלי נגישות

צילום: ליהי ברקן

חברת טרה – רפתות תומכות מגוון ביולוגי

מהות הפרויקט: סניטציה – מניעת נגישות מקורות מזון מלאכותיים לחיות בר משוטטות, והפחתת זיהום האור ברפתות חברת טרה לצורך צמצום הפגיעה במערכות האקולוגיות הסמוכות.

חברת טרה – חברה לייצור חלב ומוצריו היא חלק מקבוצת החברה המרכזית לייצור משקאות קלים. חומר הגלם המרכזי של החברה הוא חלב המסופק מרפתות ברחבי הארץ, כחלק מהשאיפה לקחת אחריות סביבתית על שרשרת האספקה של החברה.

טרה מקדמת בימים אלו פרויקט לצמצום השפעת הרפתות על המגוון הביולוגי, תוך התייחסות לתחומי סניטציה (תברואה) ומניעת זיהום אור ותאורה.

סניטציה הינה מניעת הגישה של חיות בר למקורות מזון בסביבת הרפת. מקורות מזון מלאכותיים גורמים להתרבות של חיות משוטטות (שועלים, תנים, חזירים, כלבים משוטטים ועוד), הגורמות לנזקי חקלאות כגון פגיעה בצנרת השקיה וטריפת עגלים, ואף לנזקים בריאותיים המסכנים את האדם, כמו הפצת מחלות. התרבות החיות המשוטטות גורמת להפרת האיזון האקולוגי בטבע, ולפגיעה בחיות בר נדירות כמו צבאים, יחמורים ויעלים.

הפרויקט עוסק בגיבוש והטמעת אמצעים לבידוד אקולוגי של הרפתות מפני חיות משוטטות. הטמעת הפתרונות ברפתות טרה יהוו צעד ראשון בצמצום אוכלוסיית החיות המשוטטות והשפעתן על המגוון הביולוגי תוך צמצום נזקי החקלאות ומיצוב טרה כחברה מובילה בתחום.

זיהום אור הוא מצב בו אור לא נחוץ זולג אל מעבר לתחום המיועד להארה, וגורם למגוון השפעות שליליות על עטלפים, חרקים, עופות ויונקים. במסגרת הפרויקט נבחנים אמצעים למניעת זיהום האור, תוך שאיפה להתייעלות אנרגטית וחיסכון כלכלי.

הפרויקט ממומן במסגרת קול קורא המשותף לחברה להגנת הטבע והמשרד להגנת הסביבה.

לסקטור חקלאות ומזון